Zdeněk Neubauer, Václav Benda: Neapolské listy

270  včetně DPH

290 skladem

ISBN: 978-80-7530-263-2 Katalogové číslo: 978-80-7530-263-2 Kategorií: , , , , , Štítek:

Popis

Kniha přináší edici dopisů dvou předních českých intelektuálních osobností
a v osobním vztahu švagrů: Zdeňka Neubauera (1942–2016) a Václava Bendy
(1946–1999). Dopisy byly psány v letech 1967–1969, kdy Zdeněk Neubauer pobýval
na vědecké stáži v biochemické laboratoři v Neapoli. Tématem dopisů
jsou jistě i politické události oněch let, především však intelektuální atmosféra
doby, v níž oba myslitelé hledají svůj způsob propojení filosofického myšlení,
katolické víry a umění. Diskutují proto o římskokatolické teologii po druhém
vatikánském koncilu (Karl Rahner), ale také o myšlení radikálního nekatedrového
filosofa, „českého Nietzscheho“ Ladislava Klímy, o kterém Benda píše diplomovou
práci, nebo o duchovních principech ve výtvarném díle Josefa Šímy.
Edici dopisů doplňují jednak vysvětlivky, komentáře a překlady cizojazyčných
pasáží, jednak biografický rozhovor s Kamilou Bendovou, která je manželka
Václava Bendy a sestrou Zdeňka Neubauera. V něm jsou vůbec poprvé vyloženy
kontexty původu, výchovy a životní dráhy Zdeňka Neubauera až do doby
vzniku těchto dopisů.

K vydání připravil, komentoval, doslov napsal a rozhovor Kamilou Bendovou vedl Martin C. Putna