Ediční plán

V nejbližší době vyjde

 • Heinrich O. Proskauer: Goethova nauka o barvách. Vysvětlení a praktická cvičení s přiloženým hranolem
 • Marvin Harris: Krávy, prasata, války a čarodějnice: Hádanky kultury
 • Jean Giono: Kéž tonu v radosti
 • Jan Assmann: Kouzelná flétna. Opera a mystérium
 • Ernst Kreidolf: Květinové pohádky
 • Františka Jirousová: Evoluce jako cesta k Bohu v díle Teilharda de Chardin
 • Étienne Davodeau: Neználci. Příběh dvojího zasvěcení
 • Daniela Fischerová: Potvora mlsná
 • Péter Borbáth: Strkhal a Necho
 • Kenneth White: Modrá cesta
 • Raija Siekkinen: Pan král
 • Aulus Gellius a Marcus Antonius: Po Athénách
 • Sylvie Richterová: Tajné ohně
 • Sumitaku Kenšin: Nedokončené haiku
 • Michal Janata: Nezavršitelnost spravedlnosti
 • Pavel Tesárek: Iluzorní svět
 • Nicole Loraux: Truchlící hlas: esej o řecké tragédii
 • Étienne Davodeau: Neználci. Příběh dvojího zasvěcení
 • Frederick Leboyer: Porod bez násilí

Na rok 2020/21 připravujeme:

 • Judy Arnall: Od unschoolingu k univerzitě
 • C. G. Jung: Mysterium coniunctionis (III. díl)
 • René Daumal: Velká pitka (kniha + audio kniha, čte Jaroslav Dušek)
 • Georg Christoph Lichtenberg: Svévolnosti
 • Tomasso Campanella: Kompendium fyziologie
 • Jacob Needleman: Co je Bůh?
 • Pico della Mirandola: Heptaplus
 • Pico della Mirandola: Apologie
 • Otakar Zachar: Paběrky z chemických rukopisů českých
 • Aleš Chalupa: Orientální kulty doby Římského císařství
 • Anna Luňáková: Mráz přede mnou Mráz za mnou Mráz ohni
 • Karl von Eckarthausen: Oblak nad svatyní
 • Zdeněk Neubauer: Karteziánské meditace
 • Zdeněk Neubauer: Postmoderní betlém a mystérium Vtělení
 • Zdeněk Neubauer: Písmo, počet, pořadí
 • Zdeněk Neubauer: Neapolské listy
 • Zdeněk Neubauer a Tomáš Škrdlant: Skrytá pravda země
 • R. J. Kozljanič: Přátelství s přírodou: Přírodně filosofická praxe a hlubinná ekologie
 • Walter Scott: Dopisy o démonologii a čarodějnictví
 • Wendy E. Cook: Moudrost ve výživě
 • Manfred Kyber: Verunčina tři světla
 • Manfred Kyber: Země zaslíbená
 • Tommaso Campanella: Sluneční stát
 • Vaidya Bhagwan Dash: Alchymie a léčba kovy v Ájurvédě
 • Armand Barbault: Zlato tisíce jiter
 • Alejandro Jodorowsky: Metagenealogie. Rodina jako poklad i past
 • Alejandro Jodorowsky: Tarot
 • Zdeněk Hrbata: Cestovat a vidět, divit se a psát
 • Ondřej Sládek: Rozumění a imaginace. Kreativní hermeneutika Mircei Eliada
 • Dalibor Papoušek: Pád Jeruzaléma a formování raného křesťanství: Od apokalypsy k legendě
 • Eugenius Philaletha: Světlo ze světla
 • Luc Dietrich: Štěstí zarmoucených
 • Luc Dietrich: Rostlinné emblémy
 • Gudrun Senhild: Mariin malý oslík
 • Friedrich Rittelmeyer: Meditace. Dvanáct dopisů o sebevýchově
 • Friedrich Rittelmeyer: Můj život s Rudolfem Steinerem
 • Fernando Pessoa: Za noci našeho bytí
 • Pierre Mabille: Zrcadlo zázračna
 • Martin Stejskal: Rozpuštěno a zahuštěno (Fázované iluze a konturáže)
 • Michel Fromaget: Symbolismus čtyř bytostí. Ezechiel, svatý Jan a křesťanská tradice
 • Charles Duits: Sloní slina
 • Charles Duits: Krajina osvícení
 • Karel Funk: Úsměvy letní louky
 • Irena Chołuj: Průvodce porodem pro rodiče a porodní asistentky
 • Ervin Lázár: Sedmihlavá víla
 • Stefano Mancusso: Rostlinná revoluce: jak rostliny vynalezli naši budoucnost
 • Alena Kottová: Australské pohádky
 • Hajao Kawai: Japonské sny, mýty a pohádky
 • Pablo Amaringo, Luis Eduardo Luna: Ayahuascové vize. Náboženská ikonografie peruánského šamana
 • Paracelsus: Alchymie, Metamorfózy a O přirozenosti věcí
 • Romana Rotterová: Prameny
 • František Novák: Můj přítel čas
 • Seyyed Hossein Nasr: Záhrada pravdy
 • Milan Špak: Tanec Slnka – spiritualita a etika v živote prérijných Indiánov
 • Sibylle von Olfers: Větříček
 • Giuseppe Dierna: Studie a variace o českém písemnictví od baroka po surrealismus
 • Gerdt von Bassewitz: Petříčkova cesta na Měsíc
 • Stanislaw Vincenz: Na vysoké polonině
 • Rebeka Wildová: Etapy vývoje
 • Picatrix
 • Erich Neumann: Velká Matka. Fenomenologie ženských podob nevědomí
 • Petr Motýl: Šatna a klášter
 • Adam Borzič: Šišky za úsvitu se lstivě smějí
 • Mary Oliverová: Zalévání kamenů
 • Octavio Paz: Děti bahna. Od moderny k avantgardě
 • Gérard de Nerval: Dcery ohně. Aurelie. Pandora
 • Mary Quinlan-McGrath: Vlivy. Umění, optika  astrologie v italské renesanci
 • Gilbert Durand: Antropologické struktury imaginárna
 • Ursula Wirtzová: Zemři a vstaň! V traumatech je síla k proměně
 • Tanizaki Džuničiró: Chvála stínů. Tradice japonské estetiky
 • Heinz Deuser: Práce v hliněném poli
 • Ursula Burghard: Muž a žena. Práce na integrativní biografii
 • Teilhard de Chardin: Božské prostředí
 • Teilhard de Chardin: Zrod myšlení. Dopisy 1914-1919
 • Václav Vokolek: Aby se holky nebály
 • Roger Willemsen: Robert Musil. O intelektuálním erótu
 • Alois Mikulka: Všelijaká koukátka malých i velkých uchechtánků, aby neměli dlouhou chvilku
 • Jana Vitíková: Na kusy
 • Thomas Berry: Velké dílo. Naše cesta k budoucnosti
 • Eugène Green: Rekonstrukce
 • R. Klibansky, E, Panofsky, F. Saxl: Saturn a melancholie
 • André Gorz: Dopis pro D.
 • Maurice Druon: Křístek se zelenými prsty