Cava’at Ha-RIBaŠ: Odkaz zakladatele chasidismu rabiho Jisra’ela Ba’al Šem Tova

250  včetně DPH

Kniha Cava’at Ha-RIBaŠ: Odkaz zakladatele chasidismu rabiho Jisra’ela Ba’al Šem Tova představuje čtenářům chasidismus, podnětné lidové hnutí, které vzniklo v rámci východoevropského judaismu osmnáctého století, na příkladu jednoho z prvních chasidských spisů. Kromě prvního českého překladu Cava’at Ha-RIBaŠ obsahuje kniha také originální hebrejský text, komentář osvětlující obsah jednotlivých textů, odborný úvod zasvěcující do problematiky a glosář použitých hebrejských termínů.
Cava’at Ha-RIBaŠ ve-hanhagot ješarot (1793) odkazuje svým názvem na zakladatele chasidismu rabiho Jisra’ela ben Eli’ezera zvaného Ba’al Šem Tov. V celkem 144 textech je zachyceno učení prvních tří generací chasidského hnutí zaměřené na etiku každodenního života. Texty jsou obsahově rozmanité, spojuje je téma rezonující celým spisem, jímž je správná a úplná služba Hospodinu. Tento překlad dává českým čtenářům jedinečnou možnost nahlédnout do myšlení raného chasidismu prostřednictvím pramenného textu.

Překlad a komentář Antonín Šedivý

195 skladem

ISBN: 978-80-7530-205-2 Katalogové číslo: 978-80-7530-205-2 Kategorií: , , , , Štítky: , , ,