Joseph Chilton Pearce: Magické dítě. O vývojových fázích, důležitosti vazby a volné hry pro rozvoj tvůrčího myšlení

Magické dítě je klasické dílo, které hluboce zpochybnilo panující názory na porodní praxi, rodičovství a vzdělávání dětí. Jeho odvážné myšlenky o tom,
jak západní společnost děti poškozuje a jak bychom o ně i o sebe mohli pečovat lépe, dnes znějí pravdivěji
než kdykoli předtím. Od chvíle, kdy se narodí, říká Joseph Chilton Pearce, má lidské mládě jediný zájem: naučit se o světě
všechno, co se jen lze naučit. Naše planeta je dětským hřištěm a dětskou hru by nic nemělo narušovat. Za takové výchovy je
magické dítě šťastný génius, který dokáže cokoli. Je vybaveno k naplnění svého úžasného potenciálu.
    S využitím myšlenek mezinárodně uznávaného dětského psychologa Jeana Piageta sleduje Pearce růst systému mysl-mozek
od narození až do dospělosti. Alarmující nárůst autizmu, hyperaktivity, dětské schizofrenie a sebevražd dospívajících spojuje
s chybami, kterých se při výchově a vzdělávání dětí běžně dopouštíme.
    Následně ukazuje, jak obnovit to ohromující bohatství tvůrčí inteligence, které je vrozeným právem každé lidské bytosti.
Pearce zpochybnil veškeré naše představy o výchově dětí a současně s tím i naše představy o sobě samých. Jeho poselství
je jednoduché: nikdy není pozdě začít si hrát, všichni jsme totiž magické děti.