Jochen Kirchhoff: Vykoupení přírody a přirozenosti. Podněty pro kosmický obraz člověka a základy duchovní ekologie (e-kniha)

168  včetně DPH

Jochen Kirchhoff (nar. 1944 v Torgau, žije v Berlíně) je významný německý filosof a spisovatel a jeden ze současných nejkreativnějších integrálních myslitelů. Ve svých početných knihách a článcích se kromě hudby a výzkumu vědomí zabývá především naturfilosofií a kosmologií, a to zejména v souvislosti se současnou ekologickou krizí.
Jochen Kirchhoff, poukazuje na nutnost integrovat dnes do našeho filosofického a vědeckého zkoumání hlubokou spirituální zkušenost našeho vlastního bytí, našeho vlastního já. V této souvislosti přichází se zásadní kritikou abstraktnosti moderní přírodovědy i základních předpokladů, na nichž je postavena. Kirchhoffův návrh nové přírodovědy je založen na alternativní kosmologii, jež vychází z představy oduševnělého kosmu a jejímž jádrem je jeho „hypotéza radiálního pole“, postavená na novém výkladu fenoménů gravitace a světla. Poukazuje na to, že lidské já a kosmos jsou hluboce navzájem spojeny, a obdobně jako Ken Wilber sjednocuje rozdílné životní skutečnosti do nového umění vnímání „skutečnosti za skutečností“. Kniha /Vykoupení přírody a přirozenosti/ patří mezi základní díla spirituální ekologie.

253 stran

ISBN: 978-80-87580-25-7 Katalogové číslo: 978-80-87580-25-7-1 Kategorií: , , , , , Štítky: , , ,