Eugene Canseliet: Alchymie vysvětlená na svých klasických textech

270  včetně DPH

Eug?ne Canseliet vstoupil do historie alchymistických bádání dvacátého století jako jediný přímý následovník autora, který publikoval pod pseudonymem Fulcanelli díla Tajemství katedrál a Příbytky filosofů. Canseliet obě Fulcanelliho díla připravil k vydání a opatřřil předmluvami, jež v dalších vydáních doplňoval. Kromě toho publikoval časopisecky i knižně vlastní práce, v nichž navazoval na dílo svého učitele a zároveň zúročoval svou laboratorní alchymistickou praxi. Kniha Alchymie vysvětlená na základě svých klasických textů vydaná v roce 1972, sedm let před autorovou smrtí, je jeho poslední a zároveň nejvyzrálejší prací, v níž shrnul svou celoživotní intenzívní zkušenost s alchymií. Jak říká již její název, kniha systematicky popisuje alchymistické Velké Dílo podle klasických pramenů alchymie, jež autor kriticky reflektuje a vykládá na základě své osobní praktické zkušenosti. Právě tento rys činí jeho dílo mimořádně poutavé, neboť za dodržení základní opatrnosti a střízlivosti umožňuje nahlédnout do sféry alchymie, kterou její protagonisté vždy bedlivě střežili jako své nedotknutelné privatissimum.

298 skladem

ISBN: 978-80-87580-65-3 Katalogové číslo: 978-80-87580-65-3 Kategorie: , , Štítek: