Zdeněk Neubauer - O svatém Františku aneb zrození ducha novověku

240,- Kč
Sklad.č. 45:

Známý biolog a filosof Z. Neubauer v této knize ukazuje, kterak je současná věda dědicem duchovního odkazu sv. Františka a Joachima da Fiore.