Zdeněk Neubauer - O čem je věda? (váz., 332 str.)

280,- Kč
Sklad.č. ISBN: 978-80-86702-55-1:

V knize O čem je věda? český filosof a biolog Zdeněk Neubauer představuje Kusánského koncepci nadpřirozeného, božského bytí, jakožto předchůdce objektivní reality, a tedy hlavního a jediného předmětu vědy, z něhož se deleguje její zdánlivá "všemohoucnost" a zároveň i pohrdání vším, co není z tohoto nadpřirozeného a "umrtveného zásvětí", nýbrž žije ve sféře svébytného a jedinečného povstávání. Knihu doprovází česko-latinské vydání Kusánského pojednání: Trialogus de Possest.

Rok vydání: 
2009