Zdeněk Neubauer - Mystéria křesťanská aneb o kosmogonickém tajemství Velikonoc

100,- Kč
Sklad.č. 130:

Pronikavý rozbor velikonočních obřadů zaměřený na zasvěcení do tajemství Vzkříšení jakožto spásy světa jeho znovustvořením: „Spása duše souvisí s nápravou, přerodem lidské přirozenosti. Uvidíme, že o přírodu a přirozenost jde v těchto obřadech především. V mysterijní zkušenosti splývá přirozenost duše s přirozeností veškerenstva a spása vlastní se spásou světa. Obé se setkává v srdci přirozenosti, které ‑ tak jako Noemova Archa či Archa Úmluvy ‑ zachraňuje, uchovává a chrání kosmický řád stvoření, zatímco svět sám dochází své obnovy skrze tajemný průchod nestvořenem, otevřený Kristovým Zmrtvýchvstáním. Událostí Vzkříšení povstává svět ze svého nebytí ‑ tak jako fénix z vlastního popele.“