Zdeněk Neubauer, Ladislav Kováč: Listy o biologii (Korespondence Ladislav Kováč - Zdeněk Neubauer 1975-1990 a další texty)

350,- Kč
Sklad.č. 978-80-7530-162-8 :

Kniha poskytuje pohled na život dvou mimořádných osobností české a slovenské biologie, filosofie a veřejného života. Zdeněk Neubauer (1942–2016) a Ladislav Kováč (*1932) začali svou akademickou kariéru jako vynikající biologové, aby pak během československé normalizace byli nuceni přežívat v nezáviděníhodných polooficiálních strukturách, zbaveni možnosti pracovat a učit. Nevzdali se, působili dál, a v r. 1990 se do akademického i veřejného života s plným nasazením vracejí. Větší část tohoto svazku tvoří dochovaná korespondence z let 1975–1990, která plasticky ilustruje duchovní zápasy a polemiky obou
protagonistů. Dopisy jsou doplněny výborem článků z let po r. 1990.
Pro lepší pochopení dobových souvislostí editoři proložili text vzpomínkami, samizdatovými články, životopisy a literárními odkazy.

Rok vydání: 
2019