Zdeněk Neubauer

Bibliografie
1. Několik poznámek
Základní rozdělení bibliografie Zdeňka Neubauera sleduje tři hlavní směry, kterými se jeho zájem a dílo ubíraly:
• obor molekulární biologie a genetiky
• obecnější souvislosti z oboru biologie a přírodních věd
• práce z oblasti filosofie a epistemologie

Poslední oddíl zahrnuje také texty týkající se mýtů, symbolů a oblasti blízké teologii.
Výčet vydaných knih začíná těmi, které byly vydány v oficiálních nakladatelstvích vzhledem k tomu, že by měly být pro zájemce relativně lehce dostupné. Do zvláštní podskupiny jsou zařazeny knihy vydávané v samizdatu. Jedná se většinou o náklady v rozsahu pár desítek exemplářů, většinou rozepisovaných na psacím stroji. Přes jejich vzácnost jsou však zájemcům dostupné v již v úvodu zmíněné knihovně samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti.
Texty Zdeňka Neubauera procházely lety jednou i více revizemi. V bibliografii na některé z nich proto upozorňujeme.
Do bibliografie není zahrnuto vše. Zcela byly vypuštěny texty týkající se jeho funkce „samostatný programátor, matematik-analytik“. Předpokládáme, že tyto speciální programátorské výkony, popisující racionalizaci technicko ekonomických agend nebo personalistiky v ČKD patří spíše k humorné epizodě jeho života. Kolem roku 1982 prostě usoudil, že university v socialistickém Československu jsou mrtvé, přednesl souhrnnou přednášku o koloniích svých oblíbených bakterií a začal si vydělávat na chléb vezdejší ve Svazů invalidů. Konec konců alespoň tam nějaký skutečný invalida konečně také byl. Je totiž notoricky známo, že ve výrobním družstvu META pracovalo více disidentů než invalidů.
Do plného výčtu bibliografie by zřejmě patřily také nejrůznější recenze, úvody a doslovy ke knihám. Dlužno podotknou, že k dílům Zdeňkových oblíbených autorů, například Adolf Portmann, Petr Vopěnka, Václav Benda, Václav Havel, Carlos Castaneda, R. A. Moody, Paul Ricoeur, Friedrich Nietzsche, J. R. Tolkien a řadě dalších. Uvádíme jen ty nejdůležitější.
Konečně je známo, že Zdeněk Neubauer byl také odborným poradcem při vzniku řady filmů, především Josefa Císařovského, např. Bestiář, Mýtická trilogie: I. Kamenná pečeť II. Nedoorané pole III. Dračí nocleh, Čtyři okamžiky ticha apod. Ve filmové eseji s houbami přírodními i mentálními, Houba si dokonce i zahrál. Vlastně se tím také vrátil ke svému dávnému koníčku, kterým svět hub kdysi byl.
Snad poslední poznámka by měla být věnována různým pseudonymům, které při různých příležitostech Zdeněk Neubauer i druzí používali. Nejfrekventovanější je Sidonius, někdy jen prostě Zdeněk, jindy více zašifrovaný Jakub Zeman či Jan Pravda. Objeví-li se v textu jméno Daniel Bohdan, pak jde o Karla Palka. Průhlednější je Helenka, protože se jedná o Helenu Weberovou.
2. Vysvětlivky
V bibliografických odkazech jsou využívány některé zkratky, případně názvy, jejíchž dešifrování by mohlo činit potíže. Uvádíme proto jejich přehled v abecedním pořadí.
Cesta Nábožensko-filosofická revue, Unitaria Praha
EE Edice Expedice, vydávaná v Praze Václavem Havlem, od roku 1979 I. M. Havlem, kterou podepisovala Olga Havlová
FgÚ ČSAV Fyziologický ústav Československé akademie věd
LS Nezávislá edice autorizovaných textů přednášek, Hradec Králové
NCM Nové cesty myšlení, edice (Platonské) Akademie, vydávané Radimem Paloušem
PARAF Paralelní akta filosofie, filosofický časopis vydávaný Václavem Bendou
Spektrum Časopis pro literaturu a filosofii – reedice Index of Censorship, London 1981
SciPhi Scientia & Philosophia – interní sborník pro potřeby učitelů a studentů kateder základů vzdělanosti UK; Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová
ZP ČSTV Závodní pobočka Československé vědecko-technické společnosti

A1. Knihy vydané oficiálně
A1 1. NEUBAUER, Z. (1990) Do světa na zkušenou čili O cestách tam a zase zpátky. Malá rukověť k trilogii J. R. Tolkiena Hobit - Pán Prstenů - Silmarillion. Nakl. Doporučená četba, Praha (Vyšlo též jako součást Dodatků k Simarillionu - studijní materiály pro potřeby tolkienovského semináře, Parcon 1990, str. 38-47); Překlad (1991) Auf der Wanderschaft in die Welt oder Von den Reisen hin und wieder zurück. St. Michael, přeložila Jitka Scharinger
A1 2. NEUBAUER, Z. (1991) Faustova tajemná milenka - k Faustovskému mýtu nad Havlovým Pokoušením. ARCHA Zlín
A1 3. NEUBAUER, Z. (1992) Nový Areopág. H. Weberová (Ed.) Česká křesťanská akademie, Praha (Obsahuje soubor apologetických studií: Nový Areopág, Řecký odkaz a křesťanství, Přírodní vědy a náboženství, Radikální skepse, Víra a zázraky, Rozhovor o řeči, zjevení a ontologii s P.Ricoeurem.)
A1 4. NEUBAUER, Z. a SVOBODOVÁ, M. (1992) Turzovka - Lurdy v srdci Evropy, GEMMA89
A1 5. NEUBAUER, Z. (1994) Přímluvce postmoderny Sci&Phi ed. Skripta sv.4 Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová (Obsahuje: Scientia qua religio, Nebe a země - věda a mýtus, Přímluvce postmoderny)
A1 6. NEUBAUER, Z. (1998) Golem a jiná vyprávění o symbolech a podivuhodných setkání, Sus Liberans, edice Malvern, Praha

A1 7. NEUBAUER, Z. (1998) O Přírodě a přirozenosti věcí. edice Malvern, Malvern & Just Praha
(Obsahuje: Curriculum vitae auctoris aneb pisatelův životaběh potažmo k následujícím
úvahám, O Přírodě a přirozenosti věcí, O vosku a včelách, O kameni mudrců, Douška
historická: Corpus hermeticum scientiae)
A1 8. HAVEL, I. M., PALOUŠ, M. a NEUBAUER, Z. (1999) Svatojánský výlet, Malvern & B. Just
A1 9. NEUBAUER, Z. (1999) Deus et natura. Náboženské úvahy na pozadí ontologie subjektivity Edice Malvern, nakl. Sus liberans, Praha (Obsahuje: Deus et natura - bi(bli)ografická poznámka, Ontologie subjektivity jako zkušenost přirozeného světa,Víra a zázraky, Pouť na Turzovku - Studie mariologická, Tractatus de peccato originali - O dědičném hříchu, Slavnost, hra, subjektivita - pocta Ladislavu Klímovi)
A1 10. NEUBAUER, Z. (2001) Smysl a příroda. J. Fiala (Ed.) Knihovna Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, sv. 3, Praha
A1 11. NEUBAUER, Z. (2001) Biomoc, Malvern, Praha
A1 12. NEUBAUER, Z., Hlaváček, J., (2006) Slabikář hermetické symboliky a čítanka tarotu, Malvern, Praha

A1 13. NEUBAUER, Z. (2004) O Sněhurce aneb cesta za smyslem bytí a poznání, Malvern, Praha

A1 14. NEUBAUER, Z., ŠKRDLANT, T. (2005) Skrytá pravda Země, Mladá Fronta, Praha

A1 15. NEUBAUER, Z. (2006) O svatém Františku aneb zrození ducha novověku, Malvern, Praha

A1 16. NEUBAUER, Z. (2007) O počátku, cestě a znamení časů, Malvern, Praha

A1 17. NEUBAUER, Z. (2007) Mystéria křesťanská aneb o kosmogonickém tajemství Velikonoc, Malvern, Praha

A1 18. NEUBAUER, Z. (2009) O čem je věda?, Malvern, Praha

A1 19. NEUBAUER, Z., MARKOŠ, A., GRYGAR, F., HAJNAL, L., KLEISNER, K.,
KRATOCHVÍL, Z., (2009) Life as its own designer: Darwin’s Origin and Western thought,
Springer.

A1 20. NEUBAUER, Z. (2011) Střetnutí paradigmat a živý řád skutečnosti, Malvern, Praha

A1 21. NEUBAUER, Z. (2011) O pokladu v srdci světa, Malvern, Praha

A1 22. NEUBAUER, Z. (2002) Cenzurováno, Knihovna Václava Havla, Praha

A2. Knihy vydané v samizdatu
A2 1. NEUBAUER, Z. (1979) Od smyslu vědeckého poznání k vědě jako poznávání smyslu, EE Praha
A2 2. NEUBAUER, Z. (1979) Deus et natura (Náboženské úvahy na pozadí ontologie subjektivity), EE sv.56, Praha (také NCM 1980)
A2 3. NEUBAUER, Z. (1980) Bůh - hra - subjektivita EE sv.92, Praha Jde o další vydání Deus et natura rozšířené o Pocty Ladislavu Klímovi
A2 4. NEUBAUER, Z. (1984) Kybernetické problémy přírodovědy. Sborník přednášek, ZP ČSVTS při FgÚ ČSAV
A2 5. HAVEL, I. M., PALOUŠ, M. a NEUBAUER, Z. (1985) Svatojánský výlet, NCM, Praha
A2 6. NEUBAUER, Z. (1985) Střetnutí paradigmat v současné biologii. Sborník přednášek cyklu Kybernetické problémy přírodověty, ZP ČSVTS při FgÚ ČSAV
A2 7. NEUBAUER, Z. (1986) Bytí a subjektivita - ricoeurovské eseje, EE sv. 228, Praha Obsahuje: K Ricoeurově krizi subjektu, Ontologické předpoklady hermeneutického pojetí subjektu, Metafora jako ontologický symbol, Filosofie víry (přepracováno pro PARAF 4, 1986), O řeči, zjevení a ontologii (rozhovor s P. Ricoeurem)
A2 8. HAVEL, I. M. a NEUBAUER, Z. (1986) Sidonia a Sakateky dialogů patero (O páté cestě, O mínění, O mudrování, O otázkách, O snění) edičně a typograficky připravil Daniel Bohdan, Praha
A2 9. NEUBAUER, Z. a FIALA, J. (1986) Implikátní a explikátní řád živé skutečnosti. Sborník přednášek cyklu Kybernetické problémy přírodovědy, ZP ČSVTS při FgÚ ČSAV
A2 10. SIDONIUS a HELENKA (1986) O divadle. EE sv. 227, Praha
A2 11. NEUBAUER, Z. (1988) Cesta za smyslem bytí a poznání. Sborník přednášek cyklu Kybernetické problémy přírodovědy, ZP ČSVTS při FgÚ ČSAV
A2 12. KORDER, T. R. (kolektiv autorů, Z. Neubauer jako Jakub Zeman) (1988) Voegelin & Patočka. Athenaeum - Rozmluvy, sv. 45, Oxford

A2 13. NEUBAUER, Z. (2000) Filosofické poznámky k Rozpravám s geometrií - Vopěnkův seminář 1984/1985. K 65. narozeninám Petra Vopěnky podle svých zápisů zpracoval Jiří Fiala, Praha

B. Články z oboru molekulární biologie a genetiky
B 1. NEUBAUER, Z. (1965) Vtip genetické mapy. Vesmír 44 str. 70
B 2. NEUBAUER, Z. a ZÁVADA, V. (1965) The capacity of the bacterial host for the reproduction of the RNA phage f2. Biochem. Biophys. Res. Comms. 20 str. 1
B 3. ZÁVADA, V., FIKOTOVÁ, J., KOUTECKÁ, E., NEUBAUER, Z. a RAŠKOVÁ (1966) The capacity of the bacterial host for the reproduction of the RNA phage f2. II. Its UV-sensitivity in 5-BU labeled host and the effect of the thymineless death. Biochem. Biophys. Res. Comm. 22 str. 480
B 4. NEUBAUER, Z. (1967) A brief consideration on the meaning of the lysogenic conversion. Nature 213 str. 1263
B 5. NEUBAUER, Z. a ZÁVADA, V. (1966) The Relation between the RNA phage and the Chromosome of its host. IX. International Congress for Microbiology, Moscow, str. 471
B 6. LIEBL, V., NEUBAUER, BEJŠOVCOVÁ, L. a STRNADOVÁ, M. (1966) Microbial ribosomes with enzymes and model systems. IX.International Congress for Microbiology, Moscow., str. 11
B 7. NEUBAUER, Z. (1968) A model concerning the early functions in lambda bacteriophage. Lysogeny Workshop Sorrento - Phage Information Service
B 8. CALEF, E. a NEUBAUER, Z. (1968) Immunity regulation in defective lysogens. Lysogeny Workshop Sorrento - Phage Information Service
B 9. CALEF, E. a NEUBAUER, Z. (1968) Active and inactive states of the cI gene in some lambda defective phages. Cold Spring Harbor Symp. Quant. Biol., XXXIII, str. 765
B 10. CALEF, E. a NEUBAUER, Z. (1968) Active-inactive phase variation in cI gene of lambda prophage. Symposium on Modern Genetics, Hong-Kong, str. 211
B 11. OPPENHEIM, A. B., NEUBAUER, Z. a CALEF, E. (1970) Antirepressor: A new element in genetical regulation. Nature 226 str. 31
B 12. NEUBAUER, Z. a CALEF, E. (1970) Imunity phase-shift in defective lysogenes. J. Mol. Biol. 51 str. 1-13
B 13. NEUBAUER, Z. (1970) Prophage deletions selected by heat induction of bacteria lysogenic for lambda int6cI857. Virology 42 str. 225
B 14. ZÁVADA, V. a NEUBAUER, Z. (1971) Lysogenie - profág jako episom. Zprávy z epidemiologie a mikrobiologie 13 str. 23
B 15. CALEF, E., AVITABILE, A., MARCHELLI, C., NEUBAUER, Z. a SOLLER, A. (1971) The Genetics of the Anti-Immune phenotype of defective lambda lysogens. The Lambda Symposium. Cold Spring Harbor Press, str. 619
B 16. NEUBAUER, Z. (1971) Prophage mutants unable to kill the host upon induction. IX. výroč. sjezd Čsl. spol. mikrobiol., Smokovec
B 17. NEUBAUER, Z. (1971) Regulace regulátorových genů v systému ranných funkcí profága Lambda. Acta hygienica, epidemiol. et microbiol., Příloha č. X, str. 1, Praha
B 18. NEUBAUER, Z. a ZÁVADA, V. (1972) Bakteriofág lambda jako nástroj genetické a regulační analysy. Bulletin Čsl. spol. mikrobiol. 12 (2) str. 20-23
B 19. ŠPELINA, V. a NEUBAUER, Z. (1972) Role cIII produktu a antiimmunity při zygotické indukci profága lambda. X. výroční sjezd Čsl. spol. mikrobiol., Brno, str. 1-45.
B 20. KOUTECKÁ, E. a NEUBAUER, Z. (1972) Stadium variability lysogenních kmenů přežívajících tepelnou indukci. X. výroční sjezd Čsl. spol. mikrobiol., Brno, str. 146
B 21. ZÁVADA, V. a NEUBAUER, Z. (1972) Bakteriofág jako modelový systém. X. výroční sjezd Čsl. spol. mikrobiol., Brno, str. 117-136
B 22. HAMPACHEROVÁ, M., KOUTECKÁ, E. a NEUBAUER, Z. (1973) Two repressors in bacteriophage lambda. Molec. gen. Genetics 120 str. 133-137
B 23. HAMPACHEROVÁ, M., KOUTECKÁ, E. a NEUBAUER, Z. (1973) Two repressors of bacteriophage lambda: Immunity and Anti-immunity. Folia microb. 18 str. 187
B 24. ŠPELINA, V. a NEUBAUER, Z. (1973) The role of the cIII product and antiimmunity in the zygotic induction of lambda. Folia microb. 18 str. 187
B 25. ZÁVADA, V., NEUBAUER, Z., KOUTECKÁ, E., KREKULOVÁ, A., ŠPELINA, V., HAMPACHEROVÁ, M. a VIHANOVÁ, D. (1973) Virové funkce v lysogenním systému a jejich regulace. Zpráva o výsledcích dosažených při řešení dílčího úkolu V-3-2-9, Praha.
B 26. VIHANOVÁ, D. a NEUBAUER, Z. (1973) Phage and prophage decision in defective Lambda lysogens: the role of cII product. Molec. gen. Genet. 122 str. 367
B 27. ŠPELINA, V., NEUBAUER, Z. a ZÁVADA, V. (1973) The role of cIII product and anti-immunity in zygotic induction of bacteriophage lambda. Molec. gen. Genet. 123 str. 355
B 28. KOUTECKÁ, E., CIRYN, J. a NEUBAUER, Z. (1973) Phenotype variability in a lysogen carrying a heat inducible prophage lambda. Molec. gen. Genet. 125 str. 359
B 29. CALEF, E., AVTITABILE, A., del GIUDICE, G., MARCHELLI, C., MENNA, A., NEUBAUER, Z. a SOLLER, A. (197l) The Genetics of the Anti-immune Phenotype of defective Lambda Lysogens. in Hershey A. D. (ed.) The Bacteriophace Lambda, Cold Spring Harbor Lab., New York, str. 609-620
B 30. NEUBAUER, Z. (1973) Sdružená resistence na antibiotika a její teoretický význam. Bulletin Čs. společnosti mikrobiol. při ČSAV, str. 19-27
B 31. NEUBAUER, Z. a KOUTECKÁ, E. (1974) Alternující regulační obvody a diferenciace buněčných populací. Biol. Listy 39 str. 57-61
B 32. VIHANOVÁ, D. a NEUBAUER, Z. (1974) Odstranění a obnovení imunity po UV ozáření lysogenů a role cII produktu. 11. výr. sjezd Čsl. spol. mikrobiol. str. 187
B 33. KOUTECKÁ, E. a NEUBAUER, Z. (1974) Řízené genové aktivity - vymezení pojmů. Biol. Listy 39 str. 116
B 34. CIRÝN, J., KOUTECKÁ, E. a NEUBAUER, Z. (1975) Non-mutational hereditary changes of prophage lambda gene activity in non-defective lysogens. Folia microbiol. 20 (l) str. 94-95
B 35. VIHANOVÁ, D. a NEUBAUER, Z. (1975) Differentiation in UV irradiated bacteria lysogenic for a defective prophage and the role of the cII gene in this process. Folia microbiol. 20 (1) str. 95
B 36. NEUBAUER, Z., BENDOVÁ, K. a BENDA, V. (1975) An Attempt to describe regulation of lambda bacteriophage by means of situation calculus. Folia microbiol. 20 (1) str. 95-96
B 37. NEUBAUER, Z. (1975) Jak se aktinomycin D váže na DNA. Bulletin Čsl. spol. mikrobiol. č. 2 str. 11-12
B 38. NEUBAUER, Z. (1975) Indukované mutace - schopnost mikroorganismu regulovat změnu a předávání informace vzhledem k prostředí. Biol. Listy 40 str. 146-149
B 39. NEUBAUER, Z. a KOUTECKÁ, E. (1975). Several equilibrium states of prophage gene activity in lambda lysogens. Biology of temperate bacteriophage 5 str. 68
B 40. NEUBAUER, Z. (1975). Virus dětské obrny jako model regulace na úrovni postsynthetické změny genových produktů. Bulletin Čsl. spol. mikrobiol. č. 4 str. 19-22
B 41. NEUBAUER, Z. a KOUTECKÁ, E. (1976) Regulace temperovaného bakteriofága (Úvaha nad souč. stavem vědomostí), Nové poznatky v genetice (Závěry přednášek IV. konference Genet. sekce Biol. spol., Brno), str. 66-67
B 42. ČERNÁ, E., KOUTECKÁ, E. a NEUBAUER, Z. (1977) Uspořádání genomu fága lambda v bakt. buňce souvisí s dědičnou regulační fází lysogenního systému. XIII. sjezd Čsl. spol. mikrobiol., Zlín, str. 260
B 43. KOUTECKÁ, E., ČERNÁ, E., NEUBAUER, Z. a DOSKOČIL (1978) Phase variation concerning the regulation of phage expression in non-defective lambda lysogens: The involvment of prophage-derived plasmids and the shifts in their oligomerization. Molec. Gen. Genetics, 158 str. 313-323
B 44. NEUBAUER, Z. (1978) Viking: Kritika existence marťanských mikroorganismů. Bull. Čsl. spol. mikrobiol. 19 (2) str. 10-12
B 45. NEUBAUER, Z. (1978) Soumrak areobiologie: Pozitivní výsledky biol. testů a nepřítomnosti organických sloučenin na Marsu. Bulletin Čsl. spol. mikrobiol. 19 (2) str. 20-22
B 46. NEUBAUER, Z. (1978) O teorii disipativních struktur. Bulletin Čsl. spol. mikrobiol. 19 (1) str. 15-16
B 47. NEUBAUER, Z. a KOUTECKÁ, E. (1978) Orientace bakterií v prostoru a jejich aktivní vztah k prostředí. Bulletin Čsl. spol. mikrobiol., 19 (3) str. 9-15
B 48. NEUBAUER, Z. (1978) Změny genomu jako biologický proces. Bulletin Čsl. spol. mikrobiol. 19 (4) str. 14-19
B 49. NEUBAUER, Z., KREKULOVÁ, A. a KOUTECKÁ, E. (1979) Diferenciace a variabilita mnohobuněčných bakt. systémů. Bulletin Čsl. spol. mikrobiol. 20 (6) str. 2-7
B 50. KOUTECKÁ, E., KREKULOVÁ, A. a NEUBAUER, Z. (1981) Analysa regulačních pochodů při diferenciaci bakteriálních populací. Závěrečná zpráva dílčího úkolu V-2-6/5
B 51. NEUBAUER, Z., KREKULOVÁ, A. a KOUTECKÁ, E. (1981). K biologii bakteriálních kolonií druhu Serratia marcescens. Bulletin Čsl. spol. mikrobiol. 22 (1) str. 2-5
B 52. NEUBAUER, Z., KOUTECKÁ, E. a KREKULOVÁ, A. (1982) Proměnlivost a dědičnost vzhledu bakteriálních kolonií. Vesmír 61 (5) str. 151-153
B 53. NEUBAUER, Z. (1991) Redukcionismus v biochemii. Vesmír 70 (4) str. 191-192
B 54. NEUBAUER, Z. (1991) Estetika v biochemii. Vesmír 70 (5) str. 268-269
B 55. NEUBAUER Z, RIEGER T, , BLAHŮŠKOVÁ A, CVRČKOVÁ F, MARKOŠ A (2008) Bacterial body plans. Colony ontogeny in Serratia marcescens. Communicative & Integrative Biology 1, 78-87.
B 56. NEUBAUER Z., PÁTKOVÁ I., ČEPL J., BLAHŮŠKOVÁ A., MARKOŠ A. (2012) Developmental plasticity of bacterial colonies and consortia in germ-free and gnotobiotic settings. BMC Microbiology 12, 178.
C. Obecnější články z biologie a přírodních věd
C 1. NEUBAUER, Z. (1985) Kybernetické problémy biologie (K otázce dědičnosti získaných vlastností). SOFSEM ‘85 - XII/II, ÚVT ÚJEP Brno, Jednota ČMF, Brno, str. 307-340
C 2. NEUBAUER, Z. (1985) Jazyková teorie genetické informace. Moderní matematika v přírodních vědách, Alšovice ZP ČSVTS při FgÚ ČSAV, str. 2-36
C 3. NEUBAUER, Z. a KŮRKA, P. (1989) Mathematical models of Morfogenesis. Rivista di Biologia - Biology Forum 82 str. 132-133
C 4. NEUBAUER, Z. (1990) Za kreacionismus a vitalismus. In: Šetlík, I. (Ed.) Hledání společného jazyka. Sborník ze symposia ve dnech 8. – 13. 10. 1988, Chlum u Třeboně, SVI Fgú ČSAV Praha, str. 138-147
C 5. NEUBAUER, Z. (1990) Doprovodný text k článku Františka Vyskočila: Neurony, synapse a iontové kanály I. Vesmír 69 (8) str. 432-433
C 6. NEUBAUER, Z. (1990) Pravda a krása. Vesmír 69 (9) str. 497-8
C 7. NEUBAUER, Z. (1991) Stará a nová aliance, neboli Bible, Linné a Darwin. Vesmír 70 (2) str. 96-97
C 8. NEUBAUER, Z. (1991) Vrah nebo oběť? (K případu biologa Paula Kammerera) Vesmír 70 (1) str.50
C 9. NEUBAUER, Z. (1991) Panacea a přírodní zákony. Vesmír 70 (3) str. 166
C 10. NEUBAUER, Z. (1991) K dědičnosti získaných vlastností. Vesmír 70 (3) str. 411
C 11. NEUBAUER, Z. (1991) Sulle forme viventi e mentali - On living and mental forms. Documents, Biology Forum - Rivista di Biologia 84 (2) str. 203-207, 283-287
C 12. NEUBAUER, Z. (1991) Jakobson contra Jacob - Parisian conversations on structuralism. Biology Forum - Rivista di Biologia 84 (4) str. 501-507; (též italský překlad: Jakobson contra Jacob - Dalle conversazioni parigine sullo strutturalismo Rivista di Biologia 84 (5) str. 6 )
C 13. NEUBAUER, Z. (1991) Viry a víry. In: Stachová J. (Ed.) Filosofické a metodologické problémy vzniku, sebeudržování a reprodukce biologických individuí se zaměřením na buňky jako representanta biologických objektů. Filozofický ústav ČSAV, str. 23-28
C 14. BĚLKA, L. a NEUBAUER, Z. (1991) Fénix vědeckého kreacionismu. Vesmír 70 (12) str. 671-673
C 15. NEUBAUER, Z. (1992) Viry a víry. Vesmír 71 (3) str. 158-163, (též SciPhi 2 str. 19-22, květen 1991)
C 16. BĚLKA, L. a NEUBAUER, Z. (1992) Kreacionismus jako karikatura vědy - Zesílí nápor antiscientismu? Vesmír 71 (5) str. 283-285
C 17. NEUBAUER, Z. (1992) The Tao of biology. Acts of the The Twelfth international Transpersonal Conference Science, Spirituality and the Global Crisis: Toward a World with a Future. Prague, June 25-25
C 18. NEUBAUER, Z. (1993) The Tao of biology. Research report CTS-93-07 May
C 19. NEUBAUER, Z. (1992) TAO biologie. In: Na vlnách změn - přednášky z 12. mezinárodní transpersonální konference. Radost Praha, str.73-91 (zcela přepracovaný text)
C 20. NEUBAUER, Z. (1995) Žirafa jako noční můra aneb co k tomu Brehm? Vesmír 74 (7) str. 405-406

C 21. NEUBAUER, Z. (1997) Esse objectivum - esse intentionale. Cestou k fenomenologické biologii. In: Ke stému výročí Adolfa Portmanna (*1897 +1982), SciPhi 7-8, str. 113-160
C 22. NEUBAUER, Z. (1998) The Map is Not the Territory or The Purpose of Objective Reality. In: Havel, I. M. (Ed.) Is There a Purpose in Nature? or How to Navigate Between the Scylla of Mechanism and Charybdis of Teleology. - An associated project of Forum 2000, Prague March 22-25, 1998,CTS, Prague, str. 71-80

D. Práce z oblasti filosofie a epistemologie
D 1. NEUBAUER, Z. (1971) Zamyšlení nad vědou a filosofií. Doktorská práce, Filosofická fakulta UK v Praze
D 2. NEUBAUER, Z. (1972) Chiliasmus a eschatologie. Samizdat Praha, též Spektrum 1978 (2) str. 32-45
D 3. NEUBAUER, Z. (1975) Mythos a symbol: pověst o Golemovi. Samizdat, Praha
D 4. NEUBAUER, Z. (1978) Slavnost, hra, subjektivita - pocta k výročí L.Klímy. Spektreum (3) str. 167-189; Svědectví 16 (62) str. 289-195 a Respekt 1993 4 (14) str. 22-23, kráceno
D 5. NEUBAUER, Z. (1979) Pojetí vědy a skutečnosti z hlediska teorie informace a z hlediska zobecněné termodynamiky
D 6. NEUBAUER, Z. (1979) Filosofie jako svědectví o zjevení bytí v symbolu. Cesty myšlení NCM str. 69-101
D 7. NEUBAUER, Z. (1979) Tractatus de peccato originali (O dědičném hříchu). Polemos dv. 1 Praha str. 15-35
D 8. NEUBAUER, Z. (1980) Il cammino della filosofia. In: Le vie del pensiero (I “nuovi” filosofi di Praga) CSEO outprints 6, Bologna str. 34-71
D 9. NEUBAUER, Z. (1980) Co je to smysl? In: Smysl smyslu, NCM; přetištěno: EE sv.194, Edice Svíce 1984 str. 84-157
D 10. NĚMEC, J. a NEUBAUER, Z. (1980): Diskuse o smyslu. In: Smysl smyslu, NCM; přetištěno: EE sv.194, Edice Svíce 1984 str. 245-310
D 11. NEUBAUER, Z. (1980) Co je filosofie? Studie (Křesťanská akademie v Římě) č. 70 str. 326-354
D 12. NEUBAUER, Z. (1982) Eredita greca e novita cristiana. In: Simposio sul nuovo Areopago. Pl. Akademie, CSEO – Bologna 1 (1) str. 79-102
D 13. SIDONIUS (1982) Il nuovo Areopago. In: Simposio sul nuovo Areopago. Pl. Akademie, (CSEO – Bologna) 1 (1) str. 162-167
D 14. NEUBAUER, Z. (1983) Dopo il crollo di tutte le certezze. Il nuovo Areopago 3 (7) str. 80-95
D 15. NEUBAUER, Z. (1983) K Ricoeurově krizi subjektu. Kritický sborník 3 (1)
D 16. NEUBAUER, Z. (1983) Ontologické předpoklady hermeneutického pojetí subjektu. Kritický sborník 3 (3)
D 17. NEUBAUER, Z. (1983) Duch v křesťanské tradici. In: Gaud Weber (Ed.) (Radim Palouš a Helena Weberová) Polis a religio - gratulační septet k sedmdesátinám Josefa Zvěřiny, NCM str. 5-69
D 18. NEUBAUER, Z. (1983) Krise neosobnosti a krise objektivity jako ontologický problém. Rozmluvy (Filozoficko/literární revue, Londýn) I (1) str. 92-101 (Převzato do sborníku Přirozený svět jako politický problém (Eseje o Člověku pozdní doby), sestavil V.Havel, EE sv.188 (1984)
D 19. ZDENĚK (1984) Philosophisches Opfer. Svatojánský výlet III. In: Laudatio R. P. (Radimu Paloušovi k šedesátinám), Praha EE sv. 196 str. 68-238
D 20. NEUBAUER, Z. (1984) L’eclisse di un modello di scienza. Il nuovo Areopago 4 (12) str. 48-71
D 21. NEUBAUER, Z. (1984) Metafora jako ontologický symbol. Kritický sborník 4 (4)
D 22. NEUBAUER, Z. (1985): O povaze bytí. In: Hostina, EE sv. 209 a in: Václav Havel (Ed.) HOSTINA - filozofický sborník. Památce Jana Patočky. Sixty-Eight Publishers Corp., Toronto 1989, str. 99-126
D 23. NEUBAUER, Z. (1985) Obrana spekulace. PARAF 2, str. 4-17
D 24. NEUBAUER, Z. (1985) Dvě přízemní meditace. Kritický sborník 5 (3) str. 1-11
D 25. NEUBAUER, Z. (1986) Filosofie víry. PARAF 4, str. 29-44
D 26. NEUBAUER, Z. (1986) Faustova tajemná milenka. K Faustovskému mýtu nad Havlovým Pokoušením. In: Faustování s Havlem. Sborník k 50. V. Havla, NCM str. 135-196 (též: EE sv. 232, Praha 1986 a v zkrácené podobě: Divadelní revue Primus 1992, (3) str. 3-14
D 27. NEUBAUER, Z. (1986) Náboženství z kybernetického hlediska. Venkov
D 28. NEUBAUER, Z. (1987) O světě za okrajem. In: Výzkum a praktické využití biolokace, II. díl, ČSVTS FEL, Praha, str. 51-58
D 29. NEUBAUER, Z. (1987) Tříkrálové souvislosti. LS
D 30. NEUBAUER, Z. (1988) Kalich a kříž - o symbolice novověkého schizmatu. Střední Evropa IV str. 59-67; též Souvislosti 1990, 1 (4) (redigováno)
D 31. NEUBAUER, Z. (1988) Fuchsův omyl o Neubauerovi. PARAF 8, str. 88-98
D 32. NEUBAUER, Z. (1988) Tajemství svatého Grálu. Venkov
D 33. NEUBAUER, Z. (1988) Svatý Grál. Venkov
D 34. NEUBAUER, Z. (1988) Merlin. Venkov
D 35. NEUBAUER, Z. (1989) Svatý Grál: moderní podoba mythu. Venkov
D 36. NEUBAUER, Z. (1989) Mistr Vyšebrodského oltáře. LS
D 37. NEUBAUER, Z. (1989) Vyšebrodský oltář a magický Čtverec. LS
D 38. NEUBAUER, Z. (1988) O základech astrologie. Venkov
D 39. NUEBAUER, Z. (1988) O tvrdém a měkkém stylu ve filosofii. In: Jednota měkkého a tvrdého stylu. Sborník k padesátinám Ivana M.Havla, NCM str. 85-182; angl. překlad: On Hard and Soft Style in Philosophy. In: M.Goetz-Stankiewicz (Ed.) Good-bye, Samizdat - Twenty years of Czechoslovak Underground Writing. North Western Univ Press Evanston, Illinois (1992)
D 40. NEUBAUER, Z. (1990) O smyslu Kruhu nezávislé inteligence. Vesmír 69 (4) str. 13
D 41. NEUBAUER, Z. (1990) Kosmopolitický manifest. Vesmír 69 (4) str. 228
D 42. NEUBAUER, Z. (1990) Souběžné zpracování informace nebo kolmé rozměry pravdy? Vesmír
69 (12) str. 685
D 43. NEUBAUER, Z. (1990) Pluralismo, liberta, democrazia Il nuovo Areopago 9 (2) str. 24-42
D 44. NEUBAUER, Z. a PIŤHA, P. (1990) O pokladu v srdci Evropy. Jedna z cest k duchovnímu bohatství obrazů vyšebrodského oltáře. 1. část: Preludium. Cesta 3 str. 22-31
D 45. NEUBAUER, Z. a PIŤHA, P. (1991) O pokladu v srdci Evropy. 2. část: O vyjadřovacích prostředcích. Cesta 4 str. 20-29
D 46. NEUBAUER, Z. a PIŤHA, P. (1991) O pokladu v srdci Evropy. 3. část: A. Výklad první trojice: Narození; výklad prvního obrazu – Zvěstování. Cesta 5 str. 14-22
D 47. NEUBAUER, Z. a PIŤHA, P. (1991) O pokladu v srdci Evropy. Výklad první trojice: Narození; výklad druhého (Narození) a třetího (Klanění) obrazu. Cesta 6 str. 16-27
D 48. NEUBAUER, Z. a PIŤHA, P. (1992) O pokladu v srdci Evropy. Výklad druhé trojice: Utrpení; výklad čtvrtého obrazu – Getsemany. Cesta 7 str. 14-19
D 49. NEUBAUER, Z. a PIŤHA, P. (1992) O pokladu v srdci Evropy. Výklad pátého obrazu – Ukřižování. Cesta 8
D 50. NEUBAUER, Z. (1991) Místo Člověka v kosmu neboli o Antropickém principu. Kontext - Časopis pro rodinnou terapii 1 str. 19-24
D 51. NEUBAUER, Z. (1991) Pád totality a konec vědeckého světonázoru. Přítomnost 2 (3) str. 8-9; též SciPhi 1991, 1 str. 81-85; italský překlad: La caduta del totalitarismo. La Nuova Europa (1992) 1 (2) str. 81-89
D 52. NEUBAUER, Z. (1991) Mythus. Prostor IV (15) str. 39-56; též in: Člověk a náboženství. Sborníky ČKA Praha str. 41-67
D 53. NEUBAUER, Z. (1991) Universita a vzdělanost. Přítomnost 2 (5) str. 18-19
D 54. SVOBODOVÁ, M. a NEUBAUER, Z. (1991) Hvězdy, nechte si okénko! Vesmír 70 (5) str. 295
D 55. NEUBAUER, Z. (1991) Pluralita světů a jednota vědění - o universitě, přírodovědě a evoluci. Research Report CTS-91-03; Kritický sborník (4) str.
D 56. NEUBAUER, Z. (1991) Vyprávění o svatém Grálu. Souvislosti II. (3) str. 34-51; italský překlad (1992): La cerca del Graal (Il mito eterno nella cultura celtica) La Nuova Europa 1 (5) str. 67-85
D 57. NEUBAUER, Z. (1991) Psychiatrie na rozcestí - účast na diskusi Höschl/Blažek. Přítomnost 9 str. 30
D 58. NEUBAUER, Z. a SVOBODOVÁ, M (1991) Vanutí vodnářského věku. GEMMA 5 str. 1-2
D 59. NEUBAUER, Z. (1991) Idea vzdělanosti ve vztahu k ideji university. SciPhi 1 str. 69-80
D 60. NEUBAUER, Z. (1992) Gaia - návrat bohyně.Vesmír 71 (1) str. 32-33
D 61. NEUBAUER, Z. (1992) Co je to scientismus a proč jsem proti? Vesmír 71 (3) str. 169
D 62. SVOBODOVÁ, M. a NEUBAUER, Z. (1992) Science, spirituality and the global crisis: toward a world with a future. T92 35 (2) str. 26-27
D 63. NEUBAUER, Z. (1992) Bateson známý neznámý. Kontext VIII (1) str. 28-30
D 64. NEUBAUER, Z. (1992) Biologická kosmologie Gregory Batesona. Kontext VIII (1) str. 31-51 a VIII (2) str. 40-53.
D 65. SVOBODOVÁ, M. a NEUBAUER, Z. (1992) Věda, spiritualita a globální krize - vstříc světu s budoucností. GEMMA, mimořádné číslo k 12. světové transperersonální konferenci, str.1-2
D 66. NEUBAUER, Z. (1992) Karl H.Pribram - holografický model mozku. GEMMA, mimořádné číslo k 12. světové transperersonální konferenci, str. 16-18
D 67. KOMÁREK, S. a NEUBAUER, Z. (1992) Rádl a vývojové teorie. (Příspěvek do souboru statí Rádl redivivus) Přítomnost (4) str. 22-23; též in: S.Komárek Sto esejů o přírodě a společnosti - Doudlebia a jiné fenomény. Edice MEDUSA 1.sv. Vesmír 1995 str. 46-47
D 68. NEUBAUER, Z. (1992) Dogma a karma (Úvodní článek k diskusi o reinkarnaci) GEMMA 3 str. 3-4
D 69. NEUBAUER, Z. (1992) Neproslovený proslov Vita nostra, 3. LF UK str. 76-77
D 70. NEUBAUER, Z. (1992) O houbách. - Meditace lesní či autobiologická. Research Report CTS-92-07; přepracováno pro Kritický sborník XII (2) str. 19-23
D 71. NEUBAUER, Z. (1992) Změny “paradigmatu”. Prostor V (20) str. 79-85
D 72. NEUBAUER, Z. (1992) O filosofii, rétorice a sigetice aneb O přirozeném pojetí pravdy. Česká mysl XLII (1-2) str. 14-29
D 73. NEUBAUER, Z. (1992) O roli mýtů a symbolů ve vědeckém poznání. In: J. Stachová (Ed.) Symbol v lidském vnímání myšlení a vyjadřování. Filozofický ústav ČSAV, Praha, str. 37-45
D 74. NEUBAUER, Z. a CÍLEK, V. (1992) Magická Praha. Prostor VI (22) str. 55-63
D 75. NEUBAUER, Z. (1992) Neuentdeckung der Natur als Herausforderung an philosophisches Seinsverständnis. In: Europa als Herausforederung an die Philosophie. Vorträge und Beiträge der Politischen Akademie der Konrad-Adenauer Stiftung e.V. Heft 23, Weigert, Gaugel Köllen, str. 38-40
D 76. NEUBAUER, Z. (1993) Pluralism, Freedom and Democracy as Ontological Principles. In: Literature and Politics in Central Europe: Studies in Honour of Markéta Goetz-Stankiwicz. Camden House Columbia str. 55-75
D 77. NEUBAUER, Z. (1993) Pluralita, svoboda, demokracie z hlediska “ontologie stvoření”. Prostor VII (26) str. 71-84
D 78. NEUBAUER, Z. (1993) Poručíme větru dešti. Vesmír 72 (1) str. 48-49
D 79. NEUBAUER, Z. (1993) Popperovské medailonky. Vesmír 72 (2) str. 105-108
D 80. NEUBAUER, Z. (1993) Vzhled a vhled - k ontologickým předpokladům intuice. In: Stachová & Nosek (Eds.) Intuice ve vědě a filosofii. Sborník z mnohooborového semináře, 3. listopadu 1992, Filozofický ústav AV ČR Praha str. 34-42
D 81. NEUBAUER, Z. (1993) Noční rozhovor s Nikodémem - o duchovním rozměru skutečnosti a transpersonální psychologii. Souvislosti 2 (16) str. 39-47
D 82. NEUBAUER, Z. (1993) Conditio humana - conditio universi aneb Roztodivné rozvažování nad váhou, počítačem a opičkou. HOST z března na duben ‘93, téma: humanologie, str. 55-73
D 83. KOMÁREK, S. a NEUBAUER, Z. (1993) Lejzr a smrž. TVAR 25 str. 1-3; reedited in S. Komárek: Sto esejů o přírodě a společnosti - Doudlebia a jiné fenomény. Edice MEDUSA 1.sv. Vesmír 1995
D 84. NEUBAUER, Z. (1993) Když se mění paradigma aneb O jednotě vědecké zkušenosti. Kritický sborník 13 (2) str. 25-33
D 85. NEUBAUER, Z. (1993) Věda a mystika neboli o novém žánru. Vesmír 72 (10) str. 586-589
D 86. NEUBAUER, Z. (1993) O posvátnosti místa - genius loci. In: Helena Wberová (Ed.) O posvátnu. Sborník příspěvků kolokvia pořádaného ČKA Praha a odd. religionistiky FF UK ve dnech 26-27. ledna 1993. Sborníky České křesťanské akademie 8, ČKA Praha, str. 55-73
D 87. HAVEL, I. M. and NEUBAUER, Z. (1993) Man Hu? - A Greeting Card to Markéta from the Post-Totalitarian Battleground. In: Literature and Politics in Central Europe: Studies in Honour of Markéta Goetz-Stankiwicz. Camden House Columbia, str. 18-29
D 88. NEUBAUER, Z. (1993) Univerzita a idea vzdĚlanosti. In: Jiří Fiala (Ed.) Obnova ideje university. Univerzita Karlova, Karolinum Praha, str. 118-168
D 89. NEUBAUER, Z. (1993) Holo, eko, trans - předpony nového věku. Souvislosti 4-5 (18) str. 39-49
D 90. NEUBAUER, Z. (1993) Anamnésis a echatologie (Pokus o dodatečný reparát anebo poznámky na okraj světa) In: Hegel v Čechách, na Moravě a v Americe. Sborník k životnímu jubileu Milana Sobotky. Dobré slovo od přátel katedra filosofie FFUK Praha, Spolek přátel str. 10-13
D 91. NEUBAUER, Z. (1993) Postmoderna jako renesance Kritický sborník 13 (4) str. 24-31
D 92. NEUBAUER, Z. (1993) Le mythe du Golem, tentation permanente. In: La vérité vous rendra libre! II. Les pi_ges d’une liberté sans transcendance. Une Culture pour l’Europe, Colloque de Prague, semptembre 1993 A.C.C.E. MAME, str. 77-82
D 93. NEUBAUER, Z. (1994) Vozit sovy do Terama. Prostor VII (27) (1) str. 45-50
D 94. NEUBAUER, Z. (1994) Vyprávění o svatém Grálu. Unitář (Hradec Králové) IV(duben) str. 3-15
D 95. NEUBAUER, Z. (1994) K velikonočnímu zamyšlení A.D. MCMXCIV - vaticinatio classica conditionis postmodernae. Unitář (Hradec Králové) IV (duben) str 16-17
D 96. NEUBAUER, Z. (1994) Křesťanský mýtus? Unitář (Hradec Králové ) I (květen) str. 24-31
D 97. NEUBAUER, Z. (1994) Pravda je samozřejmě relativní, ale... (rozhovor). Stromateis - občsaník farních obcí karlovarských, č. 5 (leden) str. 4-8
D 98. NEUBAUER, Z. (1994) Konec filosofie? (Pod názvem: Kameň, iskra a mapy - otázka pre Zdeňka Neubauera. Rozhovor. Časopis pre myšlenie I, apríl (FF UPJŠ Prešov) str. 20-28
D 99. NEUBAUER, Z. (1994) Čechy a duchovní podoba střední Evropy. Meditace I. (7) str. 14-21
D 100. NEUBAUER, Z. (1994) Nedorozumění v Třešti. Vesmír 73 (9) str. 510-511
D 101. NEUBAUER, Z. (1994) Vaticinatio classica conditionis postmodernae. Prostor VIII/29 (3/94) str. 7-13
D 102. NEUBAUER, Z. (1994) Přímluvce postmoderny. In: Směřování české vědy. Diskusní seminář Třešť 6. – 7. dubna 1994 VR AV ČR Praha str. 53-60
D 103. NEUBAUER, Z. (1994) Nebe a země - věda a mýtus. Souvislosti 3 (21) str. 48-57
D 104. NEUBAUER, Z. (1994) Maria jako archetyp. Meditace 3 (9) str. 14-27
D 105. NEUBAUER, Z. (1994) Paul Ricoeur e Praga. Prospettiva persona (Bologna) XXVI 101(1) str. 23-26
D 106. NEUBAUER, Z. (1994) Strom a kámen - dub a skála. (Dopis redakci) Vesmír 73 (12) str. 696
D 107. NEUBAUER, Z. (1994) Myslet tvar. Prostor VII/30 (4/94) str. 41-50
D 108. NEUBAUER, Z. (1994) Konfrontace: Věda XX. stol. a nový obraz světa. Prostor VII/30 (4/94) str. 27-30
D 109. NEUBAUER, Z. (1994) Between the Universality of Learning and the Plurality of Knowledge - The Idea of University in Transition. In: Jiří Fiala (Ed.) Rethinking University - A collection of texs on the Idea of university, with reference to the present time. Karolinum, Charles Univ. Press Prague, str. 131-186
D 110. NEUBAUER, Z. (1994) Education and the Idea of the University. In: Jiří Fiala (Ed.) Rethinking University - A collection of texs on the Idea of university, with reference to the present time. Karolinum, Charles Univ. Press Prague, str. 131-143
D 111. NEUBAUER, Z. (1994) Natural Sciences and the Idea of the University. In: Jiří Fiala (Ed.) Rethinking University - A collection of texs on the Idea of university, with reference to the present time. Karolinum, Charles Univ. Press Prague, str. 144-170
D 112. NEUBAUER, Z. (1994) Scientific Literacy versus the Humanities, or On Entropy and Shakespeare. In: Jiří Fiala (Ed.) Rethinking University - A collection of texs on the Idea of university, with reference to the present time. Karolinum, Charles Univ. Press Prague, str. 170-186
D 113. SIDONIUS (1994) Gaudentia Septuaginta vel Exsultationes super Consultationes. Commentarius in CAC (Consultationes Academiae Catholicas). In: Academia Commemorationes et Consultationes. Sborník k sedmdesátinám Radima Palouše, CTS str. 58-85
D 114. NEUBAUER, Z. (1994) Sidonius de Sidonio: Neviditelná přítomnost Ibid. str. 115
D 115. SVOBODOVÁ, M. a NEUBAUER, Z. (1994) Duše Čech. Gemma 10-11 str. 3-5; německý překlad: Die Seele Böhmens. Novalis (1996) 9 str. 26-29
D 116. NEUBAUER, Z. a PALOUŠ, R. (1994) Dialog smrtelníka s Bohem o svobodné vůli aneb je Bůh taoistou? Přepis přednášky ze dne 20. 2. 1984. SciPhi 6 str. 129-130
D 117. NEUBAUER, Z. (1994) Bůh a nevědomí. Přepis přenášky ze dne 19. 3. 1984. SciPhi 6 str. 134-138
D 118. NEUBAUER, Z. (1995) Physics and Human Thought. In: Zwilling (Ed.) Natural Sciences and Human Thought. Springer-Verl. Berlin Heidelberg
D 119. NEUBAUER, Z. (1995) K subjektivitě bytí a fenomenologii živé skutečnosti aneb Manifest Teoretické Biologie. In: Výchova vzdělání v pozdní době - Pamětní spis k životním jubileím prof. PhDr. Radima Palouše, dr.h.c. Studia paedagogica 11, PF UK Praha str. 46-53
D 120. JŮZA, M., JŮZOVÁ, E. a NEUBAUER, Z. (1995) Štít. Souvislosti 1 (23) str. 164-167
D 121. NEUBAUER, Z. (1995) Vhled a vzhled neboli O intuici. Kritický sborník XV (1-2) str. 63-71
D 122. SVOBODOVÁ, M. a NEUBAUER, Z. (1995) Bohemia. Eurotas News - Newsletters of the ETA. 2, Spring 1955, str. 20-21
D 123. NEUBAUER, Z. (1995) Kosmologický rámec astrologie. Kritický sborník XV (3) str. 42-48
D 124. NEUBAUER, Z. (1995) Vznik a znak. Vesmír 74 (3) str. 151-152
D 125. NEUBAUER, Z. (1995) O náhodě a spontaneitě. Vesmír 74( 11) str. 646-649
D 126. SVOBODOVÁ, M. a NEUBAUER, Z. (1995) Co to je tvořivé ženství. Souvislosti 3 (25) str. 8-17
D 127. NEUBAUER, Z. (1996) Hlásím se k řádu potulných rytířů. MANA - Časopis rozšířeného vědomí 3 str. 33-37
D 128. NEUBAUER, Z. (1996) Svět jako hra (Blázen a Kejklíř - klíčové postavy tarotu). MANA - Časopis rozšířeného vědomí 4 str. 36-41
D 129. NEUBAUER, Z. (1996) Jakub Böhme - René Descartes - Hieronymus Bosch - J.A.Komenský. In: Dva poutníci - Hieronymus Bosch a Jan Amos Komenský 6. 9. -24. 11. 96, materiál k výstavě Muzea J.A.Komenského - Uh. Brod
D 130. NEUBAUER, Z. (1996) TÍS (aneb ko-laudace po drahně Čtrnácti letech). In: Patrik Benda (Ed.) Sborník k padesátinám Václava Bendy. Splín Praha str. 37-63
D 131. NEUBAUER, Z. (1996) Mimo dobro a zlo: Nietzschova biologická ontologe. Kritický sborník XVI (2) str. 15-22
D 132. CÍLEK, V., PUTNA, M. C. a NEUBAUER, Z. (1996) Karlštejn jako archa záchrany aneb Král, Grál, Antikrist. Souvislosti 2-3 (29) str. 174-184
D 133. PRAVDA, J. (1996) Mimozemšťané, vědci a média. Vesmír 75 (4) str. 227-228
D 134. NEUBAUER, Z. (1997) Útěk do ráje aneb O virtuální realitě (Kapitolka z příštího tisíciletí) Kritický sborník XVI (3) str. 12-20
D 135. NEUBAUER, Z. (1997) O svátosti, entropii a Shakespearovi. Vesmír 76( 4) str. 226-227
D 136. NEUBAUER, Z. (1997) T.S.Kuhn (1923-1996) in memoriam. Vesmír 76 (5) str. 275-278
D 137. JŮZA, M. a NEUBAUER, Z. (1997) Dvanáctiletý Ježíš v chrámu, obraz z Opočna. In: Bohuslav Vurm (Ed.) Hommage _ Bosch, Nadace Hieronymus, Praha, str. 38-45 a 71 - 77
D 138. JŮZOVÁ, E., JŮZA, M. a NEUBAUER, Z. (1997) Štít. ibid., str. 87-89 a 97-101
D 139. NEUBAUER, Z. (1997) Muže a ženu stvořil je. Prostor 34 str. 63-78
D 140. NEUBAUER, Z. (1997) Prokopios - postmoderní ohlédnutí. Sborník Neubauer: IV, str. 107-110
D 141. NEUBAUER, Z. (1998) Corpus hermeticum scientiae. LOGOS ½ str. 9-20 (Universalia 1997)
D 142. NEUBAUER, Z. (1997) Vážená paní profesorko (rozbor Boschova triptychu). Souvislosti 3-4 (33-34) str. 37-45
D 143. NEUBAUER, Z. (1998) Kazit mládež a zavádět jiné bohy - Rozhovor s I. Brezinou o vědě a filosofii. Reflex 45 str. 64-64
D 144. NEUBAUER, Z. (1998) Ioachim da Fiore - aneb zrození novověku Logos ½ str. 20-29
D 145. NEUBAUER, Z. (1998) Duchovní život v éře lehkověrnosti - chaos, pluralita, hledání? (příspěvek k anketě) Prostor 39/49 str. 58-62
D 146. NEUBAUER, Z. (1998) Soumrak duchovnosti. Prostor 39/49 str. 115-118
D 147. NEUBAUER, Z. (1998) Vzdušný živel jako filosofický archetyp. In: V.Bratrych a M.Lupač (Eds.) Vzduch jako jeden z živlů. Agentura Koniklec Praha str. 16-23
D 148. NEUBAUER, Z. (1998) Apertis oculis - elevatis superciliis (SIDONIUS EPOPTEIA) In: J. Fiala a Ivan Chvatík (Eds.) Transdisciplinární gratulovník k 60. narozeninám Ivana M. Havla. Praha str. 362-389
D 149. NEUBAUER, Z. (1998) Metafyzika je, když... Kritický sborník XVIII (1) str. 1-9
D 150. NEUBAUER, Z. (1998) Věda proti pavědám (poznámky k některým tématům) Analogon 24/III (Kulér) str. X-XIII
D 151. NEUBAUER, Z. (1999) Rosa a spravedlnost - John Dee a Astraea aneb magický zrod novověku. Logos ½ str. 48-61
D 152. NEUBAUER, Z. (1999) Magie a matematika - Dee a Eukleides. Logos ½ str. 81-92
D 153. NEUBAUER, Z. (1999) Dva zdroje a dvě součásti západní civilizace. In: Základní koncepty západní civilizace a demokracie. Sborník ze sympózia. Občanský Institut, Praha
D 154. NEUBAUER, Z. (1999) Universitas Tertii Aevi - k ikonografii Cloningerovy typologie osobnosti. In: Cyril Höschl (k 50- tinám). Tygis sro Praha str. 64-71
D 155. NEUBAUER, Z. (1999) Poušť a les aneb Dvojí pramen metafyziky. Kritický sborník XVIII (2-3) str. 85-1032
D 156. FIALA, J. a NEUBAUER, Z. (1999) Pribramova holonomická vize světa. Research Report CTS-99-01
D 157. NEUBAUER, Z. (2000) Frederico Diaz: Holophonic - Úvod ke katalogu Březen 1997 - Czech/English, Andersen Consulting & Silicon Graphic Praha, str. 6-7
D 158. NEUBAUER, Z. (2000) Holografická abdukce Karla Pribrama a holonomní řád skutečnosti. Psyche et natura 1 str. 38-47
D 159. NEUBAUER, Z. (2000) A pastýři byli v krajině té... (L 2,8-20), příspěvek k anketě “Andělská navštívení” Teologický sborník 3 str. 3-37; reedice: Akadamický Bulletin 2000/1 příloha II-IV Tiskový odbor AV ČR
D 160. NEUBAUER, Z. (2000) Vnímat jednotlivá teď. (Rozhovor Vlasty Marka) Baraka - Časopis pro Nový Věk. 11 str. 46-53
D 161. NEUBAUER, Z. (1999/2000) Bergson a darwinismus. Kritický sborník XIX (2-3) str. 106-116
D 161. NEUBAUER, Z. Lineární biologie. In: Markoš A ed. (2008) Náhoda a nutnost. Jacques Monod v zrcadle naší doby. Pavel Mervart. ss 337-392
D 161. NEUBAUER, Z.: Metafora a obrazné vyjádření, s. 43-60 a Darwinův objev přirozenosti, jak jej lze vyčíst z Rádla, s. 285-330 obojí In: Markoš, A. ed. (2010) Jazyková metafora živého

E. Skripta
E 1. NEUBAUER, Z. a ZÁVADA, V. (1972) Molekulární genetika. Malé mikromol. monografie sv. 9, Ústav makromolekulární chemie ČSAV Praha
E 2. NEUBAUER, Z. (1991) Základy biologického myšlení. Část 1 – 5 SciPhi Praha
E 3. NEUBAUER, Z. (1991) Základy biologického myšlení. Část 6 – 8 SciPhi Praha
E 4. NEUBAUER, Z. (1991) Základy biologického myšlení. Část 9 – 10 SciPhi Praha

NEUBAUER, Z. (1992) Základy biologického myšlení. Část 11 – 12 SciPhi Praha