Z. Neubauer, I.M. HAVEL, M. PALOUŠ - Svatojánský výlet

200,- Kč
Sklad.č. 31:

Svatojánský výlet je reflexí skutečné svatojánské pouti z roku 1982. Text Zdeňka Neubauera zde zaujímá 4/5 knihy. V pestrosti témat zde obsa­žených se snoubí svatojánská poetika s filosofií. Eseje vzcházejí z údivu a dospívají v proměnlivý, ale svébytný tvar. Obsaženy jsou např.: Jak se poznává subjekt — odpověď autoetická, Mají věci smysl — odborné vyjádření, O pomněnkách — meditace vodní, Chvála mateřštiny — lingvistický exkurs, Metafora — analogie — abdukce — vidění holografické, apod. Obsahuje autentické fotografie z výletu.