William Blake: Pohlavím: Brány ráje

100,- Kč
Sklad.č. ISBN 978-80-87580-78-3:

Slavný cyklus rytin symbolicky zobrazující životní pouť člověka byl vytvořen podle
17 kreseb ze skicáře obsahujícího celkem 64 náčrtků, který se stal základem mnoha dalších Blakeových prací.
Poprvé jej uveřejnil v roce 1793 pod názvem „Dětem: Brány ráje“ a na sklonku života jej přepracoval, doplnil o úvodní a závěrečnou
báseň a vydal v omezeném nákladu pod novým názvem „Pohlavím: Brány ráje“.

Rok vydání: 
2014