Václav Cílek: Píseň pro odcházející duši

0,- Kč
Sklad.č. 27:

Kniha parafrází indiánské poezie od Davida Wagonera: Kdo bude slunce? a poetické eseje o duchovním světě indiánů: Sedm sester, Síly a vize, Čarodějův učeň… — Přeji si, abych uměl fotosyntetizovat. Jsem unavený: je to dospělost? Být unaven sám ze sebe, znamená to zemřít? Všechny tvary zatemňují, věci nás nemohou znát. Rozdělený člověk se stává matkou i dítětem zároveň. Rozume, drž se dál od mých dveří! … Něco ve mně nemůže být básníkem. Tolik zkušenosti přese mne teče, stejně tak dobře bych mohl být kamenem na dně bystřiny. Jakýmkoli kamenem…