Tomáš Vondrovic: Kupec zvláštní krásy - Julius Zeyer

200,- Kč
Sklad.č. 978-80-7530-137-6 :

Hra Tomáše Vondrovice barvitým způsobem zpřístupňuje život a tvorbu spisovatele J. Zeyera.
Vychází z faktů jeho života – známých, méně známých i teprve nedávno objevených: z korespondence
a vzpomínek přátel a částečně také z jeho děl Jan Maria Plojhar, Radúz a Mahulena a Záletnice.

Rok vydání: 
2018