Tomáš Vondrovic: Ars micra

220,- Kč
Sklad.č. 978-80-7530-200-7 :

Ars micra Tomáše Vondrovice navazuje po stránce myšlenkové i v celkové poetice organicky na jeho předchozí sbírky Bod
singularity a Verše včel. Formálně se liší tím, že autor tentokrát k jednotlivým básním přiřazuje prozaické „poznámky pod
čarou“ poskytující prostor pro reflexe a asociace, ať už logické, filosofické či symbolické.
Samotný zázev Ars micra znamená, jak autor upozorňuje, „umění malého“ – niternou práci, kterou každý více či méně
vědomě koná sám na sobě po celý život.
Tato duchovní činnost bývá však často stavěna do protikladu jak k všednímu, běžnému životu, tak k rovinám náboženským
či filosofii a umění Opus Magnum, „Velkého Dílu hermetiků“: odtud narážka na opozitum Opus Magnum – Ars micra.
Kontrapozice je podle přesvědčení autora pouze zdánlivá. Právě setkávání a prolínání, nikoli izolace jednotlivých rovin,
jsou podmínkou, materiálem i kořením hledání cesty životem jak hic et nunc, tak i v jeho vyšších rovinách či aspektech.
Toto přesvědčení je inspirací a základním tématem, páteří sbírky, „fabulí bez fabule“, která má svou logiku, vývoj i poslání.
„Vysvětlivkami pod čarou“ opatřuje pak autor verše nejen pro upřesnění výrazů či symbolů; často jsou samy otázkou,
prostorem pro zastavení se, zamyšlení.
Konkrétní témata či obrazy (osobní i reflektující stav ducha doby) vytvářejí vnitřní osu, nevyřčenou výpověď o cestě srdce
a mysli „dolů a vzhůru“.
Zvolená poetika se – nejen náměty – dotýká orfické poezie: hovoří o lásce a víře, nikoli ovšem o „víře v sebe“ a lásce jakožto
„erotické vášni“. Je to svého druhu lyrická filosofie či filosofická lyrika, snažící se postihovat skutečnosti, které se nevměstnají do
zaběhaných kategorií mluvy denního shonu.

Rok vydání: 
2020