René Alleau: Věda o symbolech. Příspěvek ke studiu metod a principů obecné symboliky

280,- Kč
Sklad.č. 978-80-87580-93-6:

Základní a dnes již klasické dílo známého autora týkající se obecných i antropologických předpokladů symboliky a jejích proměn a funkcí.
"Vždy zahalená řeč symbolů může uchránit před nejhorším omylem, kterým by bylo odhalení definitivního a konečného smyslu věcí a jsoucen.
Neboť nikdo se nemýlí tolik, jako ten, kdo zná všechny odpovědi, leda snad ten, který zná jedinou."

Rok vydání: 
2014