René Alleau: O povaze symbolu (Úvod do obecné symboliky)

160,- Kč
Sklad.č. 74:

Co je symbol? Jak jej vykládat? Proč jej studovat? Tato kniha poskytuje koherentní klasifikaci a interpretaci symbolů užitečnou při výkladu profánních i posvátných textů. Zvláštní pozornost je věnována analýze znaku X.