Raymundus Lullus: Kniha o příteli a miláčku

190,- Kč
Sklad.č. 21:

Středověká křesťanská mystika. Překlad je doplněn rozsáhlou studií Sigismunda Boušky o Lullově životě a díle.