Paul Sédir - Povinnost duchovního člověka (74 stran)

100,- Kč
Sklad.č. 123:

"Život jest velkolepý, neboť se otevírá do nekonečna, věčna, absolutna. Vnitřní okno, jímž do nás vniká nestvořené Světlo, jakmile jsme je postřehli, postačí, aby se probudila tajemná žádost po božském; tehdy všechno v naší duši ozáří nový den; obrazy časnosti ustoupí do šedého svého pozadí; plody tohoto světa pozbudou chuti; a každá chvíle, každý dojem, každý pohyb, každé slovo, každá myšlenka, každé setkání připadá příteli Boha jako vzestup, rozšíření a blaženost."