Naši autoři

Alí ad-Du‘áží

Po hospodách kolem Středozemního moře

Alleau, René

Aspekty tradiční alchymie

Hermés a dějiny věd

Tajné společnosti, jejich vznik a osudy

O povaze symbolu (Úvod do obecné symboliky)

Věda o symbolech. Příspěvek ke studiu metod a principů obecné symboliky

Bachelard, Gaston

Poetika prostoru

Poetika snění

Bamford, Christopher

Nekončící stezky Sofie. O vášnivém hledání moudrosti na Západě Christopher Bamford

Barfield, Owen

Básnická řeč. Studie o významu

Bateson, Gregory

Mysl a příroda - Nezbytná jednota

Benedictová, Ruth

Chryzantéma a meč

Bennett, Johnn G.

Jak děláme věci. Přednášky o kreativitě a vědomém využívání lidské energie

Bernus, Alexander von

Alchymie a lékařství. Tajemství adeptů

Bianciotti, Hector

O čem si noc se dnem vyprávějí

Blake, William

Pohlavím: Brány ráje

První z mých andělů. Dopisy

Boadella, David

Wilhelm Reich - Průkopník nového myšlení

Borzič, Adam

Orfické linie

Počasí v Evropě

Bradáč, Josef; Molinaro, Aniceto

Mistr Eckhart: Slovo věčnosti

Burckhardt, Titus

Alchymie tradiční věda o kosmu a duši

Burkhard , Gudrun

Vzít život do vlastních rukou (Práce na vlastní biografii)

Burnettová, Frances Hodgson

Malá princezna

Caillois, Roger

Kameny a další texty

Canseliet, Eugène

Alchymie vysvětlená na svých klasických textech

Carrouges, Michel

André Breton a základy surrealismu

Celan, Paul

Mříž hovorny. Růže nikoho

Cílek, Václav; Vokolek, Václav; Ottová, Michaela; Jaluška, Matouš; Hlaváček, Jakub; Hradil, Radomil

Cestami zelených mužů

Cílek, Václav

Píseň pro odcházející duši

Posvátná krajina. Eseje o místech, silách a dracích

Corbin, Henry

Mundus imaginalis (aneb) Imaginární a imaginální

Tvůrčí imaginace v súfismu Ibn ´Arabího

Ctibor, Pavel

Přečlověk

Dallaire, Roméo

Podat ruku ďáblovi. Příběh poslední genocidy 20. století

Daumal, René

Mugle

A mlčení rozhání temnoty

Dopisy hledajícího probuzení

Hora analogie - román příběhů alpských, neeuklidovských a symbolicky autentických

Vždycky ses mýlil 1926 / 1930

Davy, Marie-Madeleine

Románská symbolika. Duch 12. století

Douglasová, Mary

Čistota a nebezpečí. analýza konceptu znečištění a tabu

Durand, Gilbert

Symbolická imaginace

Věda o člověku a tradice. Nový antropologický duch

Ebeling, Florian

Tajemství Herma Trismegista. Dějiny hermetismu

Eckhart, Mistr

O rození věčného Slova. Křesťanská praxe rození Božího Syna

Fechner, Gustav Theodor

Knížka o životě po smrti

Földényi, László F.

Melancholie - její formy a proměny od starověku po současnost

Freyer, Anne Marie a Will

Knížka o obilí

Frye, Northrop

Dvojí vidění. Jazyk a význam v náboženství

Fujda, Milan

Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity. K sociálním dějinám českého okultismu 1891-1941

Funk, Karel

Meditace do svatyně, do křesla a do deště aneb vesele i vážně o zdraví duše

Meditační průvodce rokem aneb pohledy za roušku viditelné přírody

Putování mystickým rokem aneb skrytá řeč svátků

Provázení stářím a umíráním aneb o prolínání obou světů

Umíme si vytvořit domov? Aneb Feng-šuej po česku

Gilbert-Lecomte, Roger

Život láska smrt prázdno a vítr.

Giono, Jean

Hvězdný had

Glöckler, Michaela

Chodit - mluvit - myslet

Goethe, J.W.

Winckelmann, Sběratel (Texty o umění a jeho vnímání)

Gordon, Thomas

Škola bez poražených. Praktická příručka efektivní komunikace mezi učitelem a žákem

Výchova bez poražených. Řešení konfliktů mezi rodiči a dětmi

Grassl, Hans

Nástup romantismu. Přínos Bavorska k německým duchovním dějinám v období 1765–1785

Guénon, René

Král světa

Gunaratana, Henepola

O meditaci srozumitelně

Gurdžijev, G. I.

Pohledy ze skutečného světa

Čtvrtá cesta: Praktický průvodce systémem seberealizace na základě učení G. I. Gurdžijeva

Hamvas, Béla

Filosofie vína a Průvodce po Onom světě

Havlíček, Karel

Tuláci věčnosti aneb v kolébce lásky Ženy Sluncem oděné

Hello, Ernest

Den Páně

Helmond, Johannes

Alchymie jako cesta zasvěcení

Hildegarda z Bingen

Nebeská harmonie. Výklad Atanášova vyznání víry a výbor z liturgických zpěvů

Hill, Julia Butterfly

Poselství Luny

Hillel-Erlanger, Iréne

Cestování kaleidoskopem

Hillman, James

Myšlení srdce a duše světa

Hlaváček, Jakub

Bezobzor Bartoloměje krále a jiné dopisy

LOVY KOVY KOSY

Hodrová, Daniela

Spatřené hlavy/Heads Beheld

Vyvolávání

Chvála schoulení (Eseje z poetiky pomíjivosti)

Co se vyjevuje - Eseje o Adrieně Šimotové

Román zasvěcení

Točité věty

Hoigrová, Milada

Čtyři přirozenosti duše aneb jak jsem smiřovala Freuda, Junga, Kleinovou a Piageta a našla Boha

Horák, Milan M.

Pohádka o Terezce

Horázná, Kateřina

Neházej mimčo do žita. Jak se vzpamatovat, když si to miminko rozmyslí a nenarodí se

Hrdlička, Josef

Obrazy světa v české literatuře. Studie o způsobech celku.

Ibrišimović, Nedžad

Věčník

Individualizace náboženství a identita (Poznámky k současné sociologii náboženství)

Janata, Michal

Nesamozřejmost vědy a techniky

Janota, Oldřich

Neslyšící děti (answer 4 all)

Jodorowsky, Alejandro

Psychomagie. Nástin panické terapie

Kaplan, Aryeh

Kniha BAHIR

Karapanou, Margarita

Ano

Kirchhoff, Jochen

Vykoupení přírody a přirozenosti. Podněty pro kosmický obraz člověka a základy duchovní ekologie

Koubek, Jiří

Dno jezera

Koyré, Alexandre

Mystikové, spiritualisté, alchymisté 16. století v Německu

Kratochvíl, Zdeněk

Obrana želvy (kterou nedoběhne žádná zchytralost)

Krišnamúrti

Síť myšlení

Langerová, Marie; Vojvodík, Josef; Tippnerová, Anja; Hrdlička, Josef

Symboly obludností

Langerová, Marie

Hnízda snění

Laszlo, Ervin; Gorbačov, Michail; Saionjiová, Masami; Coelho, Paolo

Můžeš změnit svět. Příručka světoobčana 21. století

Llosa, Patty de

Praxe přítomnosti (Pět cest pro každodenní život: Tchaj-ťi a taoismus, Jung a individuace, Alexanderova technika integrace mysli a těla, Gurdžijevovo učení, modlitba a meditace)

Lubicz-Milosz, Oscar V. de

Ars Magna

Ludvík, Pavel

Tříštění blankytu

Lukavec, Jan

Od českého Tokia k exotické Praze

Zneklidňující svět zrcadel

Lullus, Raymundus

Kniha o příteli a miláčku

Lužný, Dušan; Nešpor, Zdeněk R. a kol.

Náboženství v menšině: religiozita a spiritualita v současné české společnosti

Magie dnes

Maien, J. P.

Odkaz bratrstva zlatého a růžového kříže

Malevič, Oleg

Osobitost české literatury

Markvartová, Eva

Alchymie a tarot: klíče k románům Gustava Meyrinka

O’Marová, Peggy a McConnelová, Jane

Přirozený rodinný život

Martin, Stephan

Kosmické rozhovory. Dialogy o povaze vesmíru a hledání skutečnosti

Mendelsohn, Robert S.

Jak pečovat o zdraví dítěte... navzdory vašemu lékaři

Mužský přístup aneb Jak lékaři manipulují se ženami

Meyer, Michael R.

Volání k transformaci. Nový obraz kosmu a člověka

Henri Michaux

Tvář se ztracenými ústy

Michel, Robert

Ježíš na Šumavě

Mildnerová, Kateřina

Pití fetišů. Náboženství a umění vodun v Beninu

Minkowski, Eugène

Vstříc kosmologii

Moore, Thomas

Planety v nás. Astrologická psychologie Marsilia Ficina

Náboženství a tělo - Iva Doležalová, Eleonóra Hamar, Luboš Bělka (eds.)

Nakonečný, Milan

Neznámý filosof Lous-Claude de Saint-Martin (Martinismus kdysi a nyní)

Nashová‑Worthamová, Mary; Huntová, Jean

Udělejte si čas. Praktická cvičení pro děti s poruchami učení

Nečas, Vilém

Bílek. Svědectví o bratru Františkovi

Němec, Jan

Tarot - stezky moudrosti

Neubauer, Zdeněk

Biomoc

Boschův triptych v zrcadle písma. „Zahrada pozemských rozkoší“, nebo „Třetí den stvoření"?

Golem a další příběhy o kabale, symbolech a podivuhodných setkáních

Mystéria křesťanská aneb o kosmogonickém tajemství Velikonoc

O čem je věda?

O počátku, cestě a znamení časů

O přírodě a přirozenosti věcí

O Sněhurce aneb cesta za smyslem bytí a poznání

O svatém Františku aneb zrození ducha novověku

O pokladu v srdci Evropy. Jedna z cest k duchovnímu bohatství obrazů Vyšebrodského oltáře

Rozkvétání ibišku. Poznámky k eidetické biologii

Neubauer, Z.; HAVEL, I.M.; PALOUŠ, M.

Svatojánský výlet

Neubauer, Z.; Hlaváček, J.

Slabikář hermetické symboliky a čítanka tarotu

Neubauer, Zdeněk; Fiala, Jiří

Střet paradigmat a řád živé skutečnosti

Nicoll, Maurice

Jednoduché vysvětlení idejí Práce

Nikl, Petr

Kudlanka čas/Noty mollové

Novák, František

Výstup na horu Ťululum aneb o biologické podstatě pozemského Času

Obrazový atlas hermetismu

Norberg-Schulz, Christian

Principy moderní architektury

Olfers, Sibylle von

Kořenové děti

Marjánčino dobrodružství

Princeznička v lese

Příběhy Matky Země - kalendář Sibylle von Olfers na rok 2016

Panofsky, Erwin

Idea. Příspěvek k historii pojmu starší teorie umění

Význam ve výtvarném umění

Péladan, Josephin

Filosofie rozkoše

Tompkins, Peter a Bird, Christopher

Tajný život rostlin

Philaletha, Eireneus

Vysvětlení Vize

Porete, Markéta

Zrcadlo prostých duší

Provazník, Jan

Svatý Grál na čtyřech rovinách bytí

Purš, Ivo a Hlaváček, Jakub (edd.):

Alchymická mše

Puršl, Ladislav

Paměť vody

Putna, Martin C.– Bartoš, Štěpán– Roleček, Aleš

Hluboká. Kulturní dějiny jednoho skrytého místa

Putna, Martin C.

O smrti i vesele. Písně barokní a postbarokní. Kniha a CD - Zpívá M. C. Putna, David Cizner a Musica Fresca.

Písně pro Ježíše

Řehák, Petr

Násobit ruce

Reynek, Bohuslav

překlady vydané Vlastimilem Vokolkem

Roger, Bernard

Objevování alchymie

Rovner, Arkadij

Nebeské příbytky

Rozety a křesťanské mandaly: omalovánky pro malé i velké děti

Rudhyar, Dane

Rytmus celostnosti. Totální potvrzení bytí

Sadek, Vladimír

Doteky duše. Snový deník vzestupu lidské duše

Šargorodskij, Alexandr; Šargorodskij, Lev

Jeruzalémské sny

Scholem, Gershom

Počátky kabaly

Alchymie a kabala

O mystické podobě božství

Židovská gnóze, mystika merkavy a talmudická tradice

Schulz, Karel

Sever Jih Východ Západ, Dáma u vodotrysku

Schwob, Marcel

Kniha o Monelle

Schneider, Johannes W.

Náš život - náš osud

Sédir, Paul

Povinnost duchovního člověka

Sedm mystických zahrad

Škorpil, Miloš; Kůtek, Milan

Běžecký rok aneb s úsměvem se běhá líp

Škorpil, Miloš

Běžecká čítanka Miloše Škorpila

Skovajsa, Ondřej

Psaný hlas - Whitmanovy Listy trávy a Millerův Obratník Raka

Souzenelle, Annick de

Symbolismus lidského těla

Jsme rozdvojeni

Vnitřní Egypt aneb deset ran duše

Ženský pól bytí aneb Tečka za Adamovým žebrem

Souzenelle, Annick de; Albrecht, Pierre-Yves 

Putovat s andělem

Stachura, Edward

Člověk - nikdo

Starhawk

Snění temnoty. Magie, sex a politika

Starobinski, Jean

Melancholie v zrcadle. Tři přednášky o Baudelairovi

Stejskal, Martin

Stella alchimica

Stern, Jan

Anální vesmíry

Media, psychoanalýza a jiné perverze

Mystika Západu. Sociologické eseje

Psychoanalýza všednosti

Totem, incest a odkouzlení buržoazie

Šu-la-ce

Putování mladého Lin-ťiho

Ranní rozhovory v klášteře opata Lin-Ťiho

Sv. Hildegardy Cestyvěz nebo Kniha vidění a zjevení kniha 1.

Svatoň, Vladimír

Román v souvislostech času (Úvahy o srovnávací literární vědě)

Svobodová, Zuzana

Nelhostejnost jako (ne)náboženská výchova

 

Schwartz, Howard

Než jsi přišel na svět

Terzani, Tiziano

Ještě jedna jízda na kolotoči. Cesta za nemocí a zdravím naší doby

Tibetské pohádky z oblasti Amdo

Tolkovsky, Eva

Jazyky Ráje

Tristan, Frédérick

Poutník lásky

Uspenskij, P. D.

Hledání zázračného

Symbolismus tarotu (okultní filosofie v obrazech a číslech)

Václavík, David

Sociologie nových náboženských hnutí

Vadas, Marek

Léčitel

Veselý, Jindřich

Nástin metafyziky operativní celostnosti. Fragmenty k transpersonální ontologii

Vokolek, Václav a Rysová, Hana

Svět kamenů

Vokolek, Václav; Čermák, Richard

Mytologie zahrádkářské kolonie

Vondrovic, Tomáš

Bod singularity

Otlučený zázrak

Weber, Andreas

Víc bláta! Děti potřebují přírodu

 Wirth, Oswald

Tarot a středověká obraznost

Yatesová, Frances A.

Umění paměti

Zajda, Miroslav

Cesta k nesmrtelnosti II

Zajonc, Arthur

Uchopit světlo. Dějiny světla a mysli