Milada Hoigrová: Čtyři přirozenosti duše aneb jak jsem smiřovala Freuda, Junga, Kleinovou a Piageta a našla Boha

250,- Kč
Sklad.č. ISBN 978-80-87580-47-9:

Tato kniha klinické psycholožky odvíjející se od případu schizofrenní pacientky, empiricky popisuje ontogenezi jako sled specifických
vývojových stadií a vymezuje čtyři základní paradigmata jako čtyři přirozenosti duše. V Jungově duchu vymezuje paradigma páté, paradigma přechodu,
paradigma duchovně intuitivní.
Psychospirituální krize, které v dnešní době v adolescentním věku bují jako houby po dešti, chápe jako zákonitý proces iniciace,
jako přibližování se silovému poli virtuálního Já v nejstarším a nejmocnějším paradigmatu. Začíná být jasné, že jeho svírající a obkličující síla není již jen něčím náhodným.
Každý, kdo se ocitne v silovém poli virtuálního Já v nejstarším paradigmatu, zakouší smrtelný strach tváří v tvář moci, která ho neskonale
převyšuje a hrozí zaživa pohltit a stáhnout zpět. Ale tato moc, jež se zdá vytrhávat nás nám samým, je ve skutečnosti stejnou
mocí, jež nás stvořila a dala nám život, která nás nechala participovat na sobě imanentních strukturách a archetypech a nyní nás
vede na novou a vyšší evoluční rovinu.

Rok vydání: 
2013