Maurice Nicoll - Jednoduché vysvětlení idejí Práce

120,- Kč
Sklad.č. 146:

Úvod do praxe na základě učení G. I. Gurdžijeva. Vydává nakladatelství Malvern ve spolupráci s Klubem G. I.
Gurdžijeva v Praze.