Mary Nashová‑Worthamová, Jean Huntová: Udělejte si čas. Praktická cvičení pro děti s poruchami učení

160,- Kč
Sklad.č. 978-80-7530-007-2:

Kniha obsahuje pohybová cvičení pro rodiče, učitele a terapeuty dětí, které mají problémy v oblasti řeči, vyjadřování, čtení, psaní a mluveného projevu.

Dítěti, které má problém se čtením, psaním, počítáním či pravopisem, se zpravidla nedaří ani v oblasti motorické: tyto děti mají často potíže s rovnováhou, s házením a chytáním míče, s chůzí po rovné čáře, s udržováním pořádku ve věcech nebo třeba s oblékáním.
A naopak: děti, které se projevují v motorické oblasti jako nešikovné, mohou mít ve škole potíže se čtením, psaním, počítáním…
Autorky knihy – obě zkušené eurytmistky – představují čtenářům (rodičům, učitelům, terapeutům) jednoduchá pohybová cvičení, která lze s dětmi cvičit prakticky kdykoli a kdekoli. Systematicky popisují problémy dítěte a nabízejí škálu cviků, které účinně pomáhají.
Ovšem pod jednou podmínkou: že si na dítě uděláme čas alespoň pět minut denně.

Rok vydání: 
2015