Martin Stejskal: Skoronoc

240,- Kč
Sklad.č. 978-80-7530-075-1:

Tato kniha je třetím pokračováním souborů sebraných článků a studií Martina Stejskala, surrealistického malíře a esejisty.
Prvním byla kniha Cesty za hvězdou s podtitulem Zrcadlo hermetismu v české krajině, která
vyšla v nakladatelství Paseka v roce 2001, zahrnující texty z let 1982 až 2000. Druhým  souborem byla kniha s názvem
Rovnomoc s podtitulem Sny a skutečnosti, která vyšla v nakladatelství Torst v roce 2004. Zahrnovala především
zápisy snů z minulého čtyřicetiletí v konfrontaci s texty, články a rozhovory z širokého rozmezí, mezi lety
1967 a 2002. Přžítomný soubor kratších studií, příležitostných textů a rozhovorů byl shromážděn jednak z Analogonu,
z revue Logos, obtížně dostupných katalogů  ineditních textů. Její témata sahají od surrealistických reflexí po hermetický výklad krajiny, architektury i pohádek.

Rok vydání: 
2017