Karel Funk: Putování mystickým rokem aneb skrytá řeč svátků

300,- Kč
Sklad.č. 978-80-7530-034-8:

Známý autor ve své nové knize ukazuje, kterak se lze hlouběji vztahovat k rytmickému koloběhu ročních dob a svátků.  Prožívat mystický
rok, začínající Vánocemi, znamená prožívat i děje, s nimiž souvisí vláda čtyř kosmických archandělů ročních dob. Znamená
to možnost, že v praxi poznáváme poměr své vlastní bytosti ke kosmu – nikoliv astronomickému, nýbrž duchovnímu. Vědomé
prožívání ročního koloběhu a jeho svátků je podle tohoto autora nejbezpečnější cestou, jak přivádět duchovno v člověku k duchovnu v kosmu.

Rok vydání: 
2016