Jochen Kirchhoff: Vykoupení přírody a přirozenosti. Podněty pro kosmický obraz člověka a základy duchovní ekologie

300,- Kč
Sklad.č. ISBN: 978-80-87580-25-7:

Jochen Kirchhoff (nar. 1944 v Torgau, žije v Berlíně) je významný
německý filosof a spisovatel a jeden ze současných nejkreativnějších
integrálních myslitelů. Ve svých početných knihách a článcích se kromě
hudby a výzkumu vědomí zabývá především naturfilosofií a kosmologií, a
to zejména v souvislosti se současnou ekologickou krizí.

Jochen Kirchhoff, poukazuje na nutnost integrovat dnes do našeho
filosofického a vědeckého zkoumání hlubokou spirituální zkušenost našeho
vlastního bytí, našeho vlastního já. V této souvislosti přichází se
zásadní kritikou abstraktnosti moderní přírodovědy i základních
předpokladů, na nichž je postavena. Kirchhoffův návrh nové přírodovědy
je založen na alternativní kosmologii, jež vychází z představy
oduševnělého kosmu a jejímž jádrem je jeho "hypotéza radiálního pole",
postavená na novém výkladu fenoménů gravitace a světla. Poukazuje na to,
že lidské já a kosmos jsou hluboce navzájem spojeny, a obdobně jako Ken
Wilber sjednocuje rozdílné životní skutečnosti do nového umění vnímání
"skutečnosti za skutečností". Kniha /Vykoupení přírody a přirozenosti/
patří mezi základní díla spirituální ekologie.

 

253 stran

Rok vydání: 
2012