Jan Provazník: Svatý Grál na čtyřech rovinách bytí

150,- Kč
Sklad.č. 978-80-87580-76-9 :

Filosoficko-esoterická studie. Symbolika svatého grálu zahaluje i odkrývá tajemství
Cesty dolů a nahoru. Ve smyslu cesty dolů, stezky zrození,lze obraz svatého grálu chápat jako zřídlo, z něhož
vyvěrají bytostné proudy vytvářející skutečnost. Z hlediska cesty nahoru, stezky poznání, je možno sv. grál
vnímat jako zdroj a pramen tohoto vesmírného sebenahlížejícího děje, jenž se odehrává na půdě lidského vědomí. Tělesný kalich zachytil
kdysi pod křížem několik kapek krve Syna Božího; v astrálním světě snů se sv. grál symbolicky ukáže jako
fontána, z níž tryskají živé a mrtvé vody; na rovině duše, v myšlenkovém světě idejí, zahlédneme spásný obraz
beránka, jehož nebeská krev kane do poháru země. Nakonec dojdeme až jedinému prameni všeho
bytí, kalichu Slova.

Rok vydání: 
2014