Heinrich Khunrath: „De Igne Magorum“

0,- Kč
Sklad.č. x1:

Heinrich Khunrath: „De Igne Magorum“ Philosophorumque externo et visibilii tj. Filosofické vysvětlení tajného, vnějšího, viditelného žhnoucího a plamenného ohně prastarých mudrců a jiných opravdových filosofů od Heinricha Khunratha, doktora obojího lékařství + Johana Arndta Filosoficko-kabalistické posouzení prvních čtyř obrazců velkého Khunrathova Amfiteátru; Nové a poznámkami opatřené vydání. Lipsko 1783