Gustav Meyrink: Proměna krve

190,- Kč
Sklad.č. 978-80-7530-099-7 :

V autobiografické stati z pozůstalosti Proměna krve známý německy píšící autor souvisle popisuje svůj duchovní vývoj a zabývá se okultními otázkami. Jedná se o vzácný text, který doposud v češtině nevyšel; nejspíše je zlomkem plánované autobiografické knihy Styx, na níž podle svých slov Meyrink pracoval v letech 1927 až 1929.

Překlad: Václav Ondráček

Doslov: Eva Markvartová

Ilustrace: Vojtěch Jirásko

Rok vydání: 
2017