Gilbert Durand: Věda o člověku a tradice. Nový antropologický duch

280,- Kč
Sklad.č. ISBN: 978-80-87580-28-8:

Gilbert Durand: Věda o člověku a tradice. Nový antropologický duch

Gilbert Durand, jeden z nejvýznamnějších Bachelardových žáků a autor
mnoha knih věnovaných imaginaci a symbolice (mezi ty nejznámější patří
/Antropologické struktury imaginace. Úvod do obecné archetypologie
/a/Symbolická imaginace/), se v tomto souboru statí s bachelardovským
podtitulem zabývá hermovským a hermetickým návratem ve vědách o člověku
a ohledává cesty vedoucí ze slepé uličky scientisticky znetvořených
perspektiv západního člověka znovuoživením jeho tradičního obrazu.

Rok vydání: 
2012