Gaston Bachelard: Poetika snění (230 stran)

220,- Kč
Sklad.č. 165:

Bachelardovo dílo zkoumající poetiku živlů a samotného prostoru nachází završení v této knize, jež se věnuje fenomenologii snění a jeho obrazů.