Eugène Canseliet: Alchymie vysvětlená na svých klasických textech

270,- Kč
Sklad.č. 978-80-87580-65-3:

Eugène Canseliet vstoupil do historie alchymistických bádání dvacátého století jako jediný přímý následovník autora, který publikoval pod pseudonymem Fulcanelli díla Tajemství katedrál a Příbytky filosofů. Canseliet obě Fulcanelliho díla připravil k vydání a opatřřil předmluvami, jež v dalších vydáních doplňoval. Kromě toho publikoval časopisecky i knižně vlastní práce, v nichž navazoval na dílo svého učitele a zároveň zúročoval svou laboratorní alchymistickou praxi. Kniha Alchymie vysvětlená na základě svých klasických textů vydaná v roce 1972, sedm let před autorovou smrtí, je jeho poslední a zároveň nejvyzrálejší prací, v níž shrnul svou celoživotní intenzívní zkušenost s alchymií. Jak říká již její název, kniha systematicky popisuje alchymistické Velké Dílo podle klasických pramenů alchymie, jež autor kriticky reflektuje a vykládá na základě své osobní praktické zkušenosti. Právě tento rys činí jeho dílo mimořádně poutavé, neboť za dodržení základní opatrnosti a střízlivosti umožňuje nahlédnout do sféry alchymie, kterou její protagonisté vždy bedlivě střežili jako své nedotknutelné privatissimum.

Rok vydání: 
2014