Erwin Panofsky: Idea. Příspěvek k historii pojmu starší teorie umění

260,- Kč
Sklad.č. 978–80-87580-97-4 :

Idea je prvním významným dílem Erwina Panofského, slavného historika umění, který se věnoval převážně ikonografii
a ikonologii. Tato kniha vychází z přednáškového cyklu pořádaného E. Cassirerem na Warburg Institute v Londýně a zabývá
se proměnami platónského pojmu „idea“ od antického umění až po Michelangela a Dürera. Mapuje hlavní milníky
vývoje estetických teorií a na textech antických i renesančních teoretiků umění i umělců samotných ukazuje, jak se tento pojem
postupně začal používat zcela proti Platónově původní intenci.

Rok vydání: 
2014