Ediční plán

 

V nejbližší době vyjde

 

 • C. G. Jung, W. Pauli: Příroda a duše (Wolfgang Pauli: Vliv archetypických představ na tvorbu přírodovědeckých teorií u Keplera, C. G. Jung Úvahy o synchronicitě)
 • Santoka Taneda: Tráva podél cesty 
 • Stefano Mancusso, Alessandra Viola: Zářivá zeleň. Vnímavost a inteligence rostlinného světa 
  Jsou rostliny inteligentní bytosti? Dokážou mezi sebou komunikovat a řešit problémy? Nebo představují netečnou a nehybnou součást našeho světa, bez jakékoli citlivosti?
  Tyto otázky si kladou autoři, když provádějí čtenáře neobyčejným a fascinujícím světem rostlin. Postupně dokazují, že rostliny zdaleka nejsou organismy nižšího řádu. Naopak, stejně jako ostatní živé bytosti mají svou osobnost, jsou nadány pěti smysly jako my, vzájemně si předávají informace a vstupují do interakce se zvířaty, přijímají strategie pro přežití, vedou sociální život, účinně využívají energetické zdroje. Dovedou volit mezi možnostmi, učit se a pamatovat si.
  Inteligence, schopnost se učit, paměť a komunikace nejsou výsadou živočišného světa. Zářivá zeleň vysvětluje, jakým způsobem s námi rostliny tyto vlastnosti sdílejí. V životě člověka hrají rostliny nezastupitelnou roli, nedokážeme bez nich existovat a můžeme se od nich mnohému naučit. Díky neobyčejným schopnostem roste jejich význam ve vědě a technologiích budoucnosti.
  Publikace Zářivá zeleň získala mimo jiné v r. 2013 Národní cenu pro popularizaci vědy Italské asociace pro knihu. Dosud vyšla v několika reedicích a byla přeložena do angličtiny, němčiny, španělštiny a japonštiny.
  Stefano Mancuso vede Mezinárodní laboratoř rostlinné neurobiologie (LINV) na Univerzitě ve Florencii, kde působí i jako pedagog. Je zakládajícím členem International Society for Plant Signaling and Behavior a vyučoval na univerzitách v Japonsku, Švédsku a Francii. Prestižní deník la Repubblica ho před nedávno zařadil mezi 20 Italů, kteří svou činností dokážou proměnit naše životy.
  Alessandra Viola je novinářka se zaměřením na popularizaci vědy. R. 2011 působila jako vedoucí Festivalu živé vědy v Janově. Spolupracuje se státní televizí RAI a s Národním výzkumným centrem (CNR).

 • Jan Grabec: Odvahy se dostává
 • Vysoká hra/Le Grand Jeu
 • Henry Corbin: Alchymie jako hieratické umění (Kniha sedmi soch Apollónia z Tyany; Džábir ibn Hajján: Kniha slovutného)
 • Joscelyn Godwin: Tajemství sedmi samohlásek v teorii a praxi
 • Petr Motýl: Kosí srdce
  Kosí srdce je próza o magické Praze. Jejím rámcem je pěší putování z Hlavního nádraží na Pražský hrad, které se odehraje během jediného dne. V četných reminiscencích, odkazech a vzpomínkách se ale vyjevuje obraz Prahy od jejích mytických počátků až po konec dvacátého století. Devadesátá léta dvacátého století jsou nejčastějším časem příběhu, rozsáhlý úsek textu je ale věnován i legendě o Bruncvíkovi, zpracované částečně parodicky, částečně ve stylu fantasy. Reminiscence na pražské legendy a pověsti se prolínají s líčením prostředí zcela reálných, od dělnické ubytovny na periférii Prahy po luxusní prostory Obecního domu. Autor v sobě nezapře básníka, v próze je ale uplatněno také množství faktografie kunsthistorické i historické, četné jsou odkazy na výtvarná díla spjatá s Prahou a ovšem i citáty literární, od Kafky po Bondyho. Dá se říci, že autor se zabývá stejně intenzivně úzkostným existenciálním osaměním jedince manipulovaného společností, jako chutí piva v pražských hospodách a výčepech a hospodskými historkami. Probírá minulost míst notoricky známých, jako je Karlův most, ale zavádí čtenáře i na okraj Prahy, kde se z betonárky lije beton do náklaďáků s míchačkami. Hrabe se ve zvetšelém prachu historie i objevuje věci přítomně zázračné, jakoby právě vytažené z tavicí pece zasvěcenců. V jednotný celek spojuje všechnu tu pestrost autorův precizní styl a přesná práce s jazykem.
 • Del Amo: Pornografia
 • Daniela Hodrová: Trýznivé město
  Románová trilogie - ústřední beletrictické dílo přední české autorky. Je literárně magickým hledáním duchovního smyslu a mystickou cesta za poznáním.
  Když Daniela Hodrová v sedmdesátých letech psala Podobojí, netušila, že právě začíná ze vzpomínek, mýtů, příběhů postav reálných i fiktivních, slavných i neznámých budovat románový svět, který se s koncem neuzavře, že spolu s Kuklami a Thétou vytvoří jednou trilogii. S aluzí na Danta ji pak nazvala Trýznivé město. V prostoru Prahy, města-očistce, se příběhy živých prostupují s příběhy mrtvých, kteří žijí dál na místech spjatých s jejich životem. V Thétě se román proměňuje ve svého druhu autobiografii, otevírající se umíráním otce a končící cestou za ním do podsvětí. Trilogie, poprvé jako celek vydaná v roce 1999, se tehdy završila, ale románový svět nepřestal existovat. Znovu jsme se v něm ocitli v Komedii, Vyvolávání i Točitých větách, kde se rozrostl o další groteskní i jímavé příběhy. Odkudkoli do tohoto světa vstoupíme, pokaždé nám poskytne celistvou výpověď. Už je téměř jisté, že tento „svět z vět“, jak jej nazval M. Jankovič, přestane existovat teprve s poslední větou posledního autorčina románu. A možná ani pak ne.
 • Heinrich Rantzau, Adam Huber z Riesenspachu: O zachování dobrého zdraví (1576)
 • Karel Funk: Děti, poslové z neznáma
  Kniha známého autora nabourává vžité představy, že děti jsou naším majetkem, příležitostí k naší manipulaci, materiálem k našemu svévolnému tvarování podle svých představ... Ukazuje, jak můžeme pouze asistovat při jejich samostatném vývoji a vychovávat zejména svým vzorem a kvalitami, které děti vnímají a vstřebávají od nejútlejšího věku. Kromě konkrétních příběhů dětí kniha obsahuje i základy chirofonetiky ve vztahu k vývoji dítěte v prvních třech sedmiletích. Titul knihy byl částečně vypůjčen od Dostojevského, který říká, že děti jsou poslové z duchovních světů.
 • H. D. Thoreau: Týden na řekách Concord a Merrimack
 • Gustav Meyrink: Proměna krve
 • Anselm Grün: Velká vánoční kniha - prožijte vánoční svátky jinak
  Švýcarský terapeut C. G. Jung nazývá církevní rok terapeutickým systémem. Církevní rok se svými svátky dotýká významných otázek lidské duše a umožňuje nám kontakt s rytmem naší duše, abychom každým rokem dále rostli na vnitřní cestě zrání, uzdravování a proměny. Církevní rok začíná oslavou narození Ježíše, která se nás právě proto obzvláště dotýká: Anselm Grün nás zve k novému a hlubšímu prožívání Vánoc – svátku srdce a smyslů, svátku pro tělo i duši: v jeho meditativních textech se mu daří znovu spojovat emoce i hluboký význam, nově odhalit smysl tohoto období, znázornit jeho jádro.
  Od období adventu do Tří králů.
  „Pro mě je církevní rok už svým vnitřním rytmem něco uzdravujícího. Každý rok se těším na advent a na Vánoce. Každé období církevního roku je dobré a svaté a uzdravující období. Už od svého dětství však nejintenzivněji prožívám advent a Vánoce. Jako v žádném jiném období se právě tehdy objevuje touha po novém začátku, touha po domově a bezpečí a touha po lásce, která okouzluje a proměňuje náš život.“
  (Anselm Grün)

2017-2018 připravujeme:

 • Johann Georg Gichtel: O třech principech a světech v člověku
 • C. G. Jung: Mysterium coniunctionis
 • Anna Pravdová, Bertrand Schmitt, Jakub Hlaváček: Vysoká hra - Mýtus nenávratného
 • René Daumal: Velká pitka (kniha + audio kniha, čte Jaroslav Dušek)
 • Georg Christoph Lichtenberg: Svévolnosti
 • Josef Hrdlička: Poezie a kosmos
 • Tomasso Campanella: Kompendium fyziologie
 • Jacob Needleman: Co je Bůh?
 • Pico della Mirandola: Heptaplus
 • Pico della Mirandola: Apologie
 • J. V. Andreae: Chymická svatba Christiana Rosenkreuze
 • Otakar Zachar: Paběrky z chemických rukopisů českých
 • Fulcanelli: Finis gloriae mundi
 • Aleš Chalupa: Orientální kulty doby Římského císařství
 • Paul Rabinow: Reflexe terénního výzkumu v Maroku
 • A. Kaplan: Bible a meditace
 • Karl von Eckarthausen: Oblak nad svatyní
 • Zdeněk Neubauer: Karteziánské meditace
 • Zdeněk Neubauer: Bůh a příroda
 • David Halperin: Tváře merkavy
 • Vladimír Sadek: Kabala a česká judaika
 • R. J. Kozljanič: Přátelství s přírodou: Přírodně filosofická praxe a hlubinná ekologie
 • Walter Scott: Dopisy o démonologii a čarodějnictví
 • Gregory Bateson: Směřování k ekologii mysli
 • Wendy E. Cook: Moudrost ve výživě
 • Manfred Kyber: Verunčina tři světla
 • Manfred Kyber: Země zaslíbená
 • Tommaso Campanella: Sluneční stát
 • Vaidya Bhagwan Dash: Alchymie a léčba kovy v Ájurvédě
 • Armand Barbault: Zlato tisíce jiter
 • Alejandro Jodorowsky: Kde nejlépe ptáček pěje
 • Alejandro Jodorowsky: Nekonečný tyátr (Tragédie, komedie a mimodramata)
 • Alejandro Jodorowsky: Cesta Tarotu
 • Alejandro Jodorowsky: Tanec reality
 • Zdeněk Hrbata: Cestovat a vidět, divit se a psát
 • Titus Burckhardt: Zrcadlo moudrosti
 • Tomáš Vondrovic: Parsifal
 • Tomáš Vondrovic, Karel Pstružina: Tři hry o něčem jiném
 • Ondřej Sládek: Rozumění a imaginace. Kreativní hermeneutika Mircei Eliada
 • Dalibor Papoušek: Pád Jeruzaléma a formování raného křesťanství: Od apokalypsy k legendě
 • Eugenius Philaletha: Světlo ze světla
 • Luc Dietrich: Štěstí zarmoucených
 • Cavat ha-Rivaš: Testament rabiho Jisraela Baal Šem Tova
 • Gudrun Senhild: Mariin malý oslík
 • Friedrich Rittelmeyer: Meditace. Dvanáct dopisů o sebevýchově
 • Friedrich Rittelmeyer: Můj život s Rudolfem Steinerem
 • R. A. Schwaller de Lubicz: Symbol a symbolika. Starý Egypt, věda a evoluce vědomí
 • Fernando Pessoa: Za noci našeho bytí
 • Pierre Mabille: Zrcadlo zázračna
 • Gitta Malasz: Rozhovory s andělem
 • Lydia Dattas: Blesk
 • Walt Whitman: Stébla trávy
 • Robert Bly: Malá knížka o lidském stínu
 • Dane Rudhyar: Ranja
 • Joseph Ephes Brown: Posvátná dýmka. Zpráva Černého jelena o sedmi posvátných obřadech oglalských Siouxů
 • Martin Stejskal: Rozpuštěno a zahuštěno (Fázované iluze a konturáže)
 • Owen Barfield: Zachraňme jevy
 • Mutus liber s komentářem E. Canselieta a Magophona
 • Sylvie Richterová: Slyšet obrazy
 • Carlo Bergmann: Poslední beduín
 • José Donoso: Obscénní pták noci
 • Margarita Karapanou: Kassandra a Vlk
 • Zdenek Primus: Od modernismu k avantgardě (a zpět). Česká nakladatelská vazba v kůži 1912 - 1938
 • Mathias Mayer: Kafkův litotes: logika a rétorika dvojité negace
 • Martin Čech: Tady a tam
 • Slavomír Kudláček: Ptáci a jiná znamení
 • Andrzej Sulima - Suryn: Toto je cesta tvého jména
 • Michel Fromaget: Symbolismus čtyř bytostí. Ezechiel, svatý Jan a křesťanská tradice
 • Jean Giono: Země zpívá
 • Pohádky a legendy z Walesu
 • Bernard Livegoed: O životních obdobích
 • Martin Buber: Příběhy rabiho Nachmana
 • Michal Janata: Paradoxy demokracie
 • Alžběta Bublanová: Odraz ode dna
 • Jaroslava Karpíšková: Ogham, cesta vroubená příběhy stromů
 • Pohádky a legendy z Walesu
 • Barbara Sherová: Proč si mám vybrat? Revoluční program, jak dělat vše, co milujete
 • Gaston Bachelard: Nový duch vědy a další eseje
 • Charles Duits: Sloní slina
 • Hugh Urban: Magia sexualis. Sex, magie a osvobození v západním esoterismu