Ediční plán

 

V nejbližší době vyjde

 

 • C. G. Jung, W. Pauli: Příroda a duše (Wolfgang Pauli: Vliv archetypických představ na tvorbu přírodovědeckých teorií u Keplera, C. G. Jung Úvahy o synchronicitě)
 • Henry Corbin: Alchymie jako hieratické umění (Kniha sedmi soch Apollónia z Tyany; Džábir ibn Hajján: Kniha slovutného)
 • Joscelyn Godwin: Tajemství sedmi samohlásek v teorii a praxi
 • Alfred Tomatis: Naslouchat universu. Od velkého třesku po Mozarta. Objevování vesmíru, v němž všechno je zvukem
 • Petr Motýl: Kosí srdce
 • W. B. Yeats: Vize
 • Daniela Hodrová: Trýznivé město
 • Heinrich Rantzau, Adam Huber z Riesenspachu: O zachování dobrého zdraví (1576)
 • Karel Funk: Děti, ozvěny nebes
 • H. D. Thoreau: Týden na řekách Concord a Merrimack

  2017-2018 připravujeme:
 • Johann Georg Gichtel: O třech principech a světech v člověku
 • C. G. Jung: Mysterium coniunctionis
 • Vysoká hra/Le Grand Jeu
 • Anna Pravdová, Bertrand Schmitt, Jakub Hlaváček: Vysoká hra - Mýtus nenávratného
 • René Daumal: Velká pitka (kniha + audio kniha, čte Jaroslav Dušek)
 • Georg Christoph Lichtenberg: Svévolnosti
 • Josef Hrdlička: Poezie a kosmos
 • Tomasso Campanella: Kompendium fyziologie
 • Jacob Needleman: Co je Bůh?
 • Pico della Mirandola: Heptaplus
 • Pico della Mirandola: Apologie
 • J. V. Andreae: Chymická svatba Christiana Rosenkreuze
 • Otakar Zachar: Paběrky z chemických rukopisů českých
 • Fulcanelli: Finis gloriae mundi
 • Aleš Chalupa: Orientální kulty doby Římského císařství
 • Paul Rabinow: Reflexe terénního výzkumu v Maroku
 • A. Kaplan: Bible a meditace
 • Karl von Eckarthausen: Oblak nad svatyní
 • Zdeněk Neubauer: Karteziánské meditace
 • Zdeněk Neubauer: Bůh a příroda
 • David Halperin: Tváře merkavy
 • Vladimír Sadek: Kabala a česká judaika
 • R. J. Kozljanič: Přátelství s přírodou: Přírodně filosofická praxe a hlubinná ekologie
 • Walter Scott: Dopisy o démonologii a čarodějnictví
 • Gregory Bateson: Směřování k ekologii mysli
 • Wendy E. Cook: Moudrost ve výživě
 • Manfred Kyber: Verunčina tři světla
 • Manfred Kyber: Země zaslíbená
 • Tommaso Campanella: Sluneční stát
 • Vaidya Bhagwan Dash: Alchymie a léčba kovy v Ájurvédě
 • Armand Barbault: Zlato tisíce jiter
 • Alejandro Jodorowsky: Kde nejlépe ptáček pěje
 • Alejandro Jodorowsky: Nekonečný tyátr (Tragédie, komedie a mimodramata)
 • Alejandro Jodorowsky: Cesta Tarotu
 • Alejandro Jodorowsky: Tanec reality
 • Zdeněk Hrbata: Cestovat a vidět, divit se a psát
 • Titus Burckhardt: Zrcadlo moudrosti
 • Tomáš Vondrovic: Parsifal
 • Tomáš Vondrovic, Karel Pstružina: Tři hry o něčem jiném
 • Ondřej Sládek: Rozumění a imaginace. Kreativní hermeneutika Mircei Eliada
 • Dalibor Papoušek: Pád Jeruzaléma a formování raného křesťanství: Od apokalypsy k legendě
 • Eugenius Philaletha: Světlo ze světla
 • Luc Dietrich: Štěstí zarmoucených
 • Cavat ha-Rivaš: Testament rabiho Jisraela Baal Šem Tova
 • Gudrun Senhild: Mariin malý oslík
 • Friedrich Rittelmeyer: Meditace. Dvanáct dopisů o sebevýchově
 • Friedrich Rittelmeyer: Můj život s Rudolfem Steinerem
 • R. A. Schwaller de Lubicz: Symbol a symbolika. Starý Egypt, věda a evoluce vědomí
 • Fernando Pessoa: Za noci našeho bytí
 • Pierre Mabille: Zrcadlo zázračna
 • Gitta Malasz: Rozhovory s andělem
 • Lydia Dattas: Blesk
 • Walt Whitman: Stébla trávy
 • Del Amo: Pornographia
 • Robert Bly: Malá knížka o lidském stínu
 • Dane Rudhyar: Ranja
 • Joseph Ephes Brown: Posvátná dýmka. Zpráva Černého jelena o sedmi posvátných obřadech oglalských Siouxů
 • Martin Stejskal: Rozpuštěno a zahuštěno (Fázované iluze a konturáže)
 • Owen Barfield: Zachraňme jevy
 • Mutus liber s komentářem E. Canselieta a Magophona
 • Sylvie Richterová: Slyšet obrazy
 • Carlo Bergmann: Poslední beduín
 • José Donoso: Obscénní pták noci
 • Margarita Karapanou: Kassandra a Vlk
 • Zdenek Primus: Od modernismu k avantgardě (a zpět). Česká nakladatelská vazba v kůži 1912 - 1938
 • Mathias Mayer: Kafkův litotes: logika a rétorika dvojité negace
 • Jan Grabec: Odvahy se dostává
 • Martin Čech: Tady a tam
 • Slavomír Kudláček: Ptáci a jiná znamení
 • Andrzej Sulima - Suryn: Toto je cesta tvého jména
 • Michel Fromaget: Symbolismus čtyř bytostí. Ezechiel, svatý Jan a křesťanská tradice
 • Gustav Meyrink: Proměna krve
 • Jean Giono: Země zpívá
 • Santoka Taneda: Tráva podél cesty
 • Stefano Mancusso, Alessandra Viola: Zářivá zeleň. Vnímavost a inteligence rostlinného světa