Dušan Lužný, Zdeněk R. Nešpor a kol. - Náboženství v menšině: religiozita a spiritualita v současné české společnosti

220,- Kč
Sklad.č. 115:

Kniha shrnuje kvalitativní výzkum religiozity ve dvou českých městech střední velikosti - České Lípě a Mikulově - který probíhal v letech 2007-08 v rámci projektu Detradicionalizace a individualizace náboženství v ČR; výzkum byl inspirován šetřením Lancasterské univerzity v Kendalu.