David Boadella: Wilhelm Reich - Průkopník nového myšlení

320,- Kč
Sklad.č. 978-80-87580-51-6:

První důkladné zpracování život a díla Wilhelma Reicha,je jedním z největších objevitelů
a myslitelů 20. století. Spolu s C. G. Jungem a Sigmundem
Freudem je nejvýznamnějším průkopníkem analýzy, v níž kráčel
vlastní cestou. Proto se stal kromě psychoanalytika a lékaře
— zakladatelem tělesné psychoterapie a objevitelem v oboru
léčby rakoviny, imunologie a dalších oborech, z nichž některé
sám založil. Bez jeho odkazu jsou nemyslitelné mnohé dnešní
terapeutické metody. Objevil léčivou i smrtící sílu všudypřítomné
energie, kterou nazval orgon. Zahnal hurikán, přivolával
a zaháněl déšť, přiměl arizonskou poušť, aby se zazelenala.
Ve Spojených státech spálili jeho knihy a pohnali ho před soud.
Ve vězení po půlroce zemřel.

Rok vydání: 
2013