Citáty

     "Podoba tvé lásky je nejvlastnější podobou víry, kterou vyznáváš. "
Ibn ‛Arabí: Fusús

 

     "Čas od času podlehne člověk svému srdci, podřídí viditelné jasnovidnému a pokouší se vrátit ke svému počátku.
Hledá, nachází a vrací se do hlubin svého původu."
René Daumal: Hora analogie

 

     "Už když chceme vyhrát závod na krátkou vzdálenost, je třeba, abchom změnili způsob, jakým žijeme."

Ernst Jünger

 

 

 

Připravujeme
Rosenkruetze