Andrzej Sulima-Suryn: Toto je cesta tvého jména/Oto droga twego imienia

300,- Kč
Sklad.č. 978-80-7530-108-6 :

Polský básník ANDRZEJ SULIMA-SURYN (1952–1998) patří k osobnostem, pro které je poezie životním postojem
a psaní záznamem duchovní cesty, ne literaturou. Duší filosof, povoláním tulák a host. Jeho přirozenost
mu neumožňovala vstoupit do kruhů oficiální literatury, dbát o publikování a šíření svých textů. Dílo přesto nezaniklo,
jméno a osobnost autora nejsou zapomenuty. V kontextu polské literatury je považován, bez vlastního
vědomého směřování, za svébytného pokračovatele odkazu Edwarda Stachury, přiznávaným básnickým
vzorem byl Czesław Miłosz. Surynovy texty jsou výrazem marnosti, nekonečné krásy i směšnosti života,
snahy o nastolení souladu cesty askeze se smyslovostí a smyslností. Formální inspirací je prostota východních
poetických forem, životními zdroji ideály křesťanství, buddhismu a taoismu, myšlenkovým východiskem úvahy
a závěry C. G. Junga, G. I. Gurdžijeva, T. Mertona, R. Steinera, A. de Mella. Protiváhou těchto inspiračních
zdrojů a rysem, který ze Surynovy tvorby činí zcela osobitou výpověď nespojenou s žádným náboženským
nebo filosofickým systémem, je jeho smyl pro humor, obliba žertů v podobě slovních hříček, ironický odstup od
velké filosofie i sebe samého.
Texty do této knihy byly vybírány se záměrem vytvořit portrét neobyčejného člověka. Aby byl co nejživější,
básníkova tvorba je rámována texty jeho blízkých a přátel snažících se slovy zachytit nezachytitelné charisma
jeho osobnosti.

Česko-polská bilingva
Překlad: David Zelinka

Rok vydání: 
2017