Adam Borzič: Počasí v Evropě

170,- Kč
Sklad.č. 978-80-87580-58-5 :

Nová básnická sbírka zakládajícího člena skupiny Fantasía. Počasí v názvu je možné
chápat hned v trojím významu: „počasí srdce“ - básníkovo vnitřní počasí a rozpoložení, „počasí
světa“ - citlivost k současné ekonomické krizi a vyčerpání kapitalismu, a zároveň počasí v širším
významu toho slova - meteorologické, kosmogonické, „vesmírné počasí“, které obepíná Zeměkouli
a tvoří přirozené pozadí veškerých vnitřních i vnějších dějů. Celou tuto zvláštní triádu Borzičova
sbírka naplňuje i zvnitřňuje.

Rok vydání: 
2013