Šu-La-Ce: Ranní rozhovory v klášteře opata Lin-Ťiho